Suma odszkodowania w ubezpieczeniach komunikacyjnych w świetle ustawy

2014-07-07 15:28:20

Wykupienie ubezpieczenia OC to obowiązek każdego właściciela samochodu, jednak nie każdy kierowca zagłębia się w prawa i obowiązki wynikające z ustawy o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Obowiązek wykupienie polisy OC wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.). Obowiązek obejmuje wszystkich właścicieli zarejestrowanych pojazdów, a więc nie tylko właścicieli samochodów, ale również i motocykli, ponieważ polskie prawo nakłada obowiązek rejestracji również jednośladów napędzanych silnikiem.

Co to jest OC?

Polisa OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, gwarantujące ochronę przed finansowymi skutkami spowodowanych przez kierowcę kolizji oraz wypadków. Polisa OC nie rekompensuje wydatków kierowcy, który spowodował wypadek i musi naprawić własny pojazd, ale zdejmuje z niego odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego.

Sumy gwarancyjne

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych przewiduje sumy gwarancyjne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Kwoty te wynoszą odpowiednio:

  • 5 milionów euro za szkody na osobach,
  • 1 milion euro za szkody na mieniu.

Kwoty gwarancyjne dotyczą jednego zdarzenia bez względu na ilość poszkodowanych podczas wypadku lub kolizji. Kwoty gwarancyjne wydają się wysokie w stosunku do kosztów napraw pojazdów uszkodzonych w wyników nawet bardzo poważnych wypadków, ale gdy w takim zdarzeniu ucierpi osoba, której leczenie będzie wymagało zaawansowanych zabiegów, a ich koszt będzie pokryty z ubezpieczenia OC, to kwoty gwarancyjne zaczynają przybierać bardzo realnych kształtów.

Kiedy ubezpieczenie nie pokryje wyrządzonych szkód?

Ubezpieczenie OC nie pokryje strat poniesionych przez sprawcę wypadku, nawet jeśli będą poważne, ponieważ od tego są ubezpieczenia AC oraz NNW. Kierowca, który spowoduje wypadek, będzie musiał wyrównać szkody z własnej kieszeni, jeśli w trakcie zdarzenia był pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Ilona Maciejuk