OC, AC i NNW dla niewtajemniczonych

2014-07-30 10:43:31

OC, AC oraz NNW to ubezpieczenia komunikacyjne, których zadaniem jest ochrona przed koniecznością ponoszenia konsekwencji finansowych wskutek poczynienia samemu lub bycia poszkodowanym wskutek zaistnienia szkody komunikacyjnej.

Zdarzenia drogowe bardzo często niosą za sobą różnorakie konsekwencje. Niekiedy wydatki związane z koniecznością pokrycia strat powstałych w wyniku kolizji lub wypadku są niewielkie. Jednak zdarzają się sytuacje, których konsekwencje przerastają finansowe możliwości sprawcy, dlatego niezbędne okazują się ubezpieczenia komunikacyjne.

OC

Najpopularniejszym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest OC, a więc ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jego popularność wynika w dużej mierze z jego obowiązkowości. Każdy pojazd musi posiadać ubezpieczenie OC po to, aby zabezpieczyć innych uczestników ruchu drogowego od ewentualnych strat jakie mógłby spowodować kierowca ubezpieczonego pojazdu. W razie wypadku lub kolizji spowodowanej przez ubezpieczonego, firma ubezpieczeniowa, która wystawiła polisę OC zobowiązuje się do pokrycia strat poniesionych przez ofiary zdarzenia.

AC

Ubezpieczenie AC jest doskonałym uzupełnieniem dla kierowców posiadających nowe oraz drogie pojazdy. Jako, że ubezpieczenie OC nie pokryje strat własnych sprawcy pojazdu i będzie on musiał koszty naprawy własnego pojazdu pokryć z własnej kieszeni, w wielu przypadkach kierowcy decydują się na wykupienie również polisy AC. Ten rodzaj ubezpieczenia oprócz zabezpieczenia przed koniecznością poniesienia kosztów naprawy własnego pojazdu przez sprawcę wypadku ma również inną bardzo ważną funkcję, dotyczy ona ubezpieczenia on kradzieży. Polisa AC zapewnia nam możliwość starania się o uzyskanie odszkodowania gdy ubezpieczony pojazd zostanie skradziony.

NNW

Ubezpieczenie NNW zabezpiecza kierowcę przed następstwami nieszczęśliwych wypadków w ruchu drogowym. Niekiedy zdarzenie drogowe może nieść za sobą daleko idące konsekwencje zdrowotne dla kierowcy oraz pasażerów, a posiadanie polisy NNW daje pewność, że uzyskamy pieniądze niezbędne do pokrycia kosztów leczenia oraz rehabilitacji.

Firmy ubezpieczeniowe chcąc zachęcić kierowców do wykupywania dodatkowych polis jakimi są AC oraz NNW proponują dodatkowe zniżki na zakupy w pakiecie, a nawet oferują w wielu przypadkach przeniesienie zniżek przysługujących przy zakupie OC na polisy AC oraz NNW.

Tomasz Słupczyński