Ile wart jest Pakiet Wyposażenie i OC z assistance w Liberty Direct?

2014-07-22 10:55:30

Wykupując ubezpieczenie OC z assistance oraz Pakiet Wyposażenie w Liberty Direct, warto spojrzeć nie tylko na jego cenę, ale również na zakres przysługujących świadczeń, jakie zapewnia nam taka polisa.

Ubezpieczenie mieszkania lub domu dla coraz większej rzeszy klientów staje się tak samo popularnym rodzajem ubezpieczenia jak ubezpieczenia komunikacyjne zabezpieczające nas przed finansowymi skutkami zdarzeń na drodze. I choć wielu osobom może wydawać się, że w domu czy mieszkaniu nie może stać się nic złego, a już na pewno nie ma, aż tak dużego ryzyka jak w przypadku jazdy samochodem, to coraz częściej klienci decydują się na ubezpieczenie nie tylko samego mieszkania od na przykład pożarów lub innych klęsk żywiołowych, ale również ubezpieczenie wyposażenia.

Firma ubezpieczeniowa Liberty Direct oferuje swoim klientom pakiet kompleksowych rozwiązań w zakresie ubezpieczenia domu lub mieszkania. W skład Pakietu Wyposażenie i OC z assistance wchodzą:

  • Ubezpieczenie wyposażenia znajdującego się w mieszkaniu lub domu od zniszczeń w wyniku pożaru lub zalania, a także w rozszerzonym pakiecie od kradzieży.
  • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które zabezpiecza osobę ubezpieczoną oraz jego rodzinę od skutków finansowych działań będących wynikiem wykonywania czynności życia prywatnego. Liberty Direct oferuje to ubezpieczenie w opcji, w której zakres ochrony obejmuje działania mające miejsce na terenie ubezpieczonej nieruchomości, a także w rozszerzonej wersji na terytorium całego kraju.
  • Ubezpieczenie assistance, które obejmuje pokrycie kosztów wezwania specjalisty takiego jak hydraulik czy ślusarz.

Co wypływa na atrakcyjność Pakietu Wyposażenie z OC i assistance w Liberty Direct?

  • Ochrona nie tylko osoby wykupującej ubezpieczenie, ale całej jego rodziny zamieszkałej w danej nieruchomości bez podnoszenia składki ubezpieczeniowej.
  • Ochroną objęte jest również wyposażenie nieruchomości zakupione w trakcie trwania umowy bez konieczności zgłaszania tego ubezpieczycielowi.
  • Możliwość ubezpieczenia wyposażenia wynajmowanej nieruchomości.
  • Możliwość objęcia polisą także wyposażenia wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej, o ile przedmioty te znajdują się na terenie ubezpieczonej nieruchomości.
  • Ubezpieczenie przedmiotów znajdujących się w garażu oraz piwnicy, co w przypadku nagminnych kradzieży rowerów w dużych miastach jest dosyć istotnym aspektem.
  • Szeroki wachlarz usług, z jakich możemy skorzystać w ramach assistance.
Tomasz Słupczyński