Co wchodzi w skład ubezpieczenia mieszkaniowego?

2014-07-29 09:08:52

Zakup mieszkania lub domu to dla wielu osób inwestycja życia, dlatego warto o nią zadbać i dodatkowo ubezpieczyć, ale aby mieć pewność, że nasza nieruchomość jest właściwie chroniona, powinniśmy wiedzieć, jakie elementy wchodzą w skład ubezpieczenia mieszkaniowego.

Jeszcze kilkanaście lat temu ubezpieczenie nieruchomości było powszechnym rodzajem polisy, ale wraz z rozpowszechnieniem się kredytów hipotecznych wzrósł także popyt na ubezpieczenia mieszkaniowe. Obecnie każdy bank udzielający kredytu hipotecznego wymaga wykupienie ubezpieczenia nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu. Jednak nie każda oferta firm ubezpieczeniowych, w których można taką polisę zakupić, jest identyczna. Często różnią się szczegółami, które choć na pierwszy rzut oka nie budzą wątpliwości, to często te szczegóły decydują o cenie ubezpieczenia oraz jego zakresie. Dlatego warto poznać składowe ubezpieczenia mieszkaniowego, aby ewentualne decyzje o podpisaniu umowy w jedną z firm ubezpieczeniowych były poprzedzone racjonalną analizą oferty. W skład ubezpieczenia mieszkaniowego wchodzą:

  • Ubezpieczenie wyposażenia znajdującego się w mieszkaniu od zdarzeń losowych, ten element ubezpieczenia mieszkaniowego zabezpieczy na między innymi w przypadku kradzieży sprzętu znajdującego się w mieszkaniu gdy na przykład wyjechaliśmy do rodziny na święta.
  • Ubezpieczenie murów zabezpiecza nas przed finansowymi konsekwencjami wadliwej konstrukcji samego budynku lub skutków jego uszkodzenia w trakcie obowiązywania polisy.
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, jeśli wyrządziliśmy komuś szkodę poprzez działania będące elementem życia prywatnego. Posiadając ten rodzaj polisy, jesteśmy zabezpieczeni przed finansowymi skutkami szkody poniesionej na przykład przez naszych sąsiadów na skutek awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w naszym mieszkaniu.
  • Ubezpieczenie assistance pokryje dodatkowe koszty związane z awarią w naszym mieszkaniu jak na przykład opłaty za nocleg w hotelu jeśli jest taka konieczność podczas usuwania szkód, koszty transportu mebli. Ubezpieczenie assistance zobowiązuje również ubezpieczyciela do pokrycia kosztów interwencji specjalisty w razie wystąpienia awarii.

Choć ubezpieczenie mieszkaniowe wielu osobom wydaje się zbędnym wydatkiem, szczególnie w przypadku droższych opcji uzupełnionych o pakiet assistance, to w wielu przypadkach posiadanie odpowiednio skonstruowanej polisy może nam oszczędzić niemałych wydatków, gdy dojdzie do awarii, która wyrządzi znaczące szkody w mieszkaniu sąsiada.

Tomasz Słupczyński