Wizytę ślusarza czy szklarza opłacisz z ubezpieczenia assistance

2014-07-31 12:33:14

Podejmując decyzję o zakupie polisy ubezpieczeniowej u jednej z firm ubezpieczeniowych, warto zapoznać się z zakresem ubezpieczenia asssistance, jakie dodatkowo możemy wykupić wraz z ubezpieczeniem mieszkania. Podstawowym zadaniem polisy assistance jest zapewnienie pomocy w nagłych wypadkach oraz pokrycie kosztów specjalistycznych usług niezbędnych przy usuwaniu szkód powstałych w mieszkaniu.

Ubezpieczenie assistance zakupione w pakiecie ze standardowym ubezpieczeniem mieszkania daje nam dodatkowe możliwości i pewność, że w razie powstania szkód będziemy mieli się do kogo zwrócić, a opłaceniem niezbędnych specjalistów zajmie się firma ubezpieczeniowa, w której posiadamy taką polisę.

Ubezpieczyciel wystawiający polisę assistance zobowiązuje się do pokrycia kosztów wielu specjalistów, między innymi takich jak:

  • elektryk,
  • ślusarz,
  • szklarz,
  • hydraulik,
  • dekarz,
  • stolarz,
  • specjalista od techniki grzewczej,

Polisa asssistance zapewnia nie tylko opłacenie usługi w podstawowym jej zakresie, ale również pokrywa koszty transportu sprzętu, jeśli nie ma możliwości naprawienia uszkodzonych urządzeń na miejscu. Obecnie wciąż niewielu właścicieli mieszkań i domów decyduje się na wykupienie dodatkowego pakietu assistance, ale wraz ze zwiększeniem się świadomości finansowej konsumentów coraz więcej osób decyduje się na podniesienie swojej składki ubezpieczeniowej, w zamian za zwiększenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej w ramach polisy.

Dodatkowo polisa assistance to jednak nie tylko pewność, że bez zbędnej zwłoki będziemy mogli na koszt ubezpieczyciela skorzystać z usług specjalistów, to także pomoc w zorganizowaniu innych usług pomocowych, które często okazują się niezbędne w razie wystąpienie większej awarii w domu lub mieszkaniu. Gdy nasze mieszkanie zostanie na przykład zalane lub zniszczone w wyniku chociażby niewielkiego pożaru, wówczas w ramach polisy assistance otrzymamy pomoc w zakresie transportu i zabezpieczenia naszego mienia.

Nie tylko wyposażenie mieszkania uzyskuje dodatkową ochronę w ramach takiej polisy, ale również sam ubezpieczony będzie mógł skorzystać na przykład z możliwości pokrycia kosztów hotelu przez firmę ubezpieczeniową, wówczas gdy ubezpieczony na czas usuwania szkód powstałych w wyniku awarii będzie musiał opuścić mieszkanie i zamieszkać w innym miejscu przynajmniej na kilka dni.

Pomimo zakwaterowania w hotelu na koszt wystawcy polisy, ubezpieczony nie będzie musiał przejmować się tym czy pod jego nieobecność jego mieszkanie i znajdujące się w nim mienie jest bezpieczne, ponieważ polisa assistance dodatkowo pokryje koszty dozoru mieszkania lub domu.

 

Tomasz Słupczyński