Udział własny w szkodzie a odszkodowanie AC

2014-07-21 12:29:05

W umowie ubezpieczenia AC może widnieć zapis o udziale własnym, który będzie skutkował koniecznością pokrycia części kosztów likwidacji szkody, gdy ta wystąpi. Czy należy się wobec tego wystrzegać polis z udziałem własnym w szkodzie?

Osoby, które decydują się na zakup polisy ubezpieczeniowej autocasco, winny zdawać sobie sprawę, że często jej integralnym elementem jest tzw. udział własny w szkodzie. Czym tak dokładnie jest ten udział?

Udział własny to ustalona w podpisanej przez ubezpieczonego umowie część wartości szkody, którą on zobowiązuje się pokryć z własnej kieszeni. Jednym słowem koszty szkody nie spadną w całości na towarzystwo ubezpieczeniowe. Ich część przypadnie również samemu ubezpieczonemu.

W umowach AC ten udział wyraża się albo w postaci procentowej, albo w określonej kwocie. Pierwsza opcja oznaczać więc będzie, że pokrywamy jako ubezpieczony np. 10 proc. kosztów likwidacji szkody. Przy drugiej opcji ustalamy w umowie określoną kwotę. To, na jakim poziomie zostanie ustalony udział własny, zależy od naszego ubezpieczyciela. Niektóre towarzystwa wprowadzają obowiązkowy udział własny i z góry narzucają klientowi określoną kwotę lub procent. Inne z kolei negocjują. Tak czy owak wszystkie szczegóły w tej materii znajdziemy w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Pojęcie udziału własnego ma istotne znaczenie dla ubezpieczonego, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wysokość składki ubezpieczenia, a także późniejszego odszkodowania. Zasady obliczania udziału są dziecinnie proste. Im wyższy będzie nasz udział, tym niższa będzie składka ubezpieczenia. Dobrze jest podeprzeć się przykładem dla lepszego zilustrowania sytuacji. Gdy szkoda wynosi 1000 zł, a my w umowie mamy zapisany udział własny na poziomie 10 proc., to znaczy, że otrzymamy od ubezpieczyciela odszkodowanie w wysokości 900 zł.

W świetle tych informacji właściciel pojazdu stoi przed wyborem rodzaju polisy. To, na którą opcję się zdecyduje, zależy od jego oczekiwań i preferencji. Z jednej strony mamy ubezpieczenia bez udziału własnego, czyli takie, gdzie towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa w całości szkodę. Z drugiej strony mamy zaś ubezpieczenia z udziałem własnym. Przewagą tych drugich są koszty – składki są po prostu tańsze. Patrząc jednak na sytuację alternatywnie, możemy powiedzieć, że takie ubezpieczenia oferują nam mniejsze koszty na początku, ale większe w razie szkody, czyli więcej ryzykujemy. Wybór jak zwykle jest uzależniony od oczekiwań i preferencji klienta i może być podjęty tylko po przeanalizowaniu różnych czynników.

Tomasz Słupczyński