Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z AC?

2014-07-31 16:05:22

Ubezpieczenie autocasco wydaje się zapewniać właścicielom pojazdów całkowity spokój. Niestety, to stwierdzenie nie do końca słuszne. W razie zaistnienia pewnych sytuacji odszkodowania odszkodowania w polisy AC możemy wcale nie dostać.

Kupując ubezpieczenie AC, zakładamy, że w razie wypadku, szkody lub kradzieży na pewno otrzymamy odszkodowanie. Rzeczywistość jest jednak nieco inna. Towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym podpisaliśmy umowę, może odmówić nam jego wypłaty. Oprócz odmowy możemy również otrzymać odszkodowanie w mniejszej niż normalna wysokości. Dlaczego tak się dzieje? Jakie są przyczyny?

Zacznijmy od tego, że informacje na temat takich sytuacji znajdują się w dokumencie, który powinniśmy przeczytać, zanim kupimy polisę AC u danego ubezpieczyciela. Tym dokumentem jest OWU, czyli po prostu ogólne warunki ubezpieczenia. Większość z nas nie lubi czytać długich pisanych prawniczym językiem passusów. Lepiej jednak wysilić się trochę dla dobra nas samych. W OWU znajdziemy informację na temat zmniejszenia i ograniczeń ochrony ubezpieczeniowej. Są to tak zwane wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Najczęściej przedstawia się je w formie listy.

W przypadku polis AC najczęściej spotkać możemy wyłączenia dotyczące takich kwestii jak niska wartość szkody, kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających lub alkoholu, brak prawa jazdy osoby kierującej samochodem, celowe uszkodzenie pojazdu, a także brak aktualnych badań technicznych. Jeśli ubezpieczyciel stwierdzi, że któraś z tych sytuacji zaszła, to ubezpieczenia nie dostaniemy albo zostanie ono pomniejszone. Trzeba pamiętać, że wyżej wypisana lista zdarzeń nie jest kompletna. W zależności od ubezpieczenia zdarzają się od niej odstępstwa i szereg nowych punktów.

Do sytuacji, kiedy ubezpieczyciel może nam nie wypłacić odszkodowania, trzeba doliczyć kwestie związane z miejscem szkody. Jeśli nasza polisa nie obejmuje szkód na terenie jakiegoś obcego kraju, to nie możemy liczyć na to, że otrzymamy pieniądze. Dlatego też w niektórych krajach Europy potrzebne jest dodatkowe ubezpieczenie, Zielona Karta.

Odszkodowania możemy również nie otrzymać, gdy nie opłacimy w terminie pierwszej raty składki ubezpieczeniowej. Gdyby samochód uległ szkodzie właśnie w tym czasie, to ubezpieczyciel może nam śmiało odmówić wypłaty odszkodowania.

Jak widać sytuacji, które mogą skutkować brakiem wypłaty polisy ubezpieczeniowej, jest całkiem sporo. Dobrze jest więc mieć ich świadomość.

Ilona Maciejuk