Na odszkodowanie z polisy AC trzeba poczekać

2014-08-07 08:33:31

Na wypłatę odszkodowania z polisy AC czasem trzeba, niestety, poczekać. Jak długo ubezpieczyciel może zwlekać z wypłatą pieniędzy?

Zadaniem odszkodowania AC (autocasco) jest pokrycie szkody poniesionej przez ubezpieczonego. Taka szkoda może być wynikiem kradzieży pojazdu, jego zniszczenia, uszkodzenia, a także kradzieży auta lub jego wyposażenia. Jeśli opisane wyżej sytuacje zaistnieją, to towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym mamy kupioną polisę, ma ustalony czas na wypłatę odszkodowania.

To, jaki będzie termin wypłaty, regulują przepisy polskiego prawa. Według artykułu 817 Kodeksu Cywilnego, który został znowelizowany w 2003 roku, w sytuacji niewystąpienia żadnych odstępstw od umowy ubezpieczyciel musi wypłacić odszkodowanie w okresie 30 dni od chwili, gdy szkoda zostanie zgłoszona.

Jest to sytuacja modelowa i należy zdawać sobie sprawę, że podstawowym warunkiem uzyskania pieniędzy w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia jest to, że nie ma żadnych powodów, dla których ono miałoby ubezpieczonemu nie zostać przyznane. Jednym słowem - żadne z wyłączeń odpowiedzialności nie będzie miało miejsca.

W chwili, gdy pojawiają się jakieś wątpliwości co decyzji o wypłacie odszkodowania albo ubezpieczyciel próbuje ustalić, czy aby na pewno nie doszło do złamania zapisów umowy, ustawowy termin ulega zmianie. Ogólnie przyjętą zasadą jest to, że po wyjaśnieniu danych okoliczności ubezpieczyciel przesyła nam odszkodowanie w ciągu 14 dni. Należy w tym miejscu pamiętać, że jako ubezpieczony mamy pełne prawo do uzyskania informacji na temat przyczyn zwłoki, a także do poznania dokładnej nowego terminu jego wypłaty.

Klienci towarzystw ubezpieczeniowych mogą również spotkać się z sytuacją, kiedy ubezpieczenia są im wypłacane znacznie szybciej, niż przewiduje to ustawa. Ta sytuacja wiąże się najczęściej z konkurowaniem towarzystw między sobą o klientów. Chcąc ich przyciągnąć reklamują szybkość swoich usług, zapewniając, że wypłata odszkodowania trwa krócej niż 30 dni. Oczywiście, im szybciej dostaniemy pieniądze, tym lepiej, ale należy pamiętać, że większość ubezpieczyciel stawia jednak na ustawowy termin, czyli 30 dni.

Podsumowując, w razie wypadku lub szkody mamy prawo do uzyskania odszkodowania w ramach polisy autocasco. Trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość. Pieniędzy nie otrzymamy w momencie zgłoszenia szkody. Musi ona zostać wyceniona i porównana. Oczekiwanie nie potrwa jednak długo bo tylko miesiąc.

Ilona Maciejuk