Zgłaszamy szkodę w ramach AC

2015-01-30 12:03:34

Zgłoszenie szkody w ramach polisy autocasco (AC) wymaga podjęcia kilku kroków. Sprawdź, jakie działania należy powziąć, by jak najszybciej otrzymać wypłatę odszkodowania.

W momencie wystąpienia szkody w postaci uszkodzenia bądź zniszczenia pojazdu ubezpieczony posiadający polisę autocasco musi podjąć kilka obowiązkowych kroków, aby móc uzyskać odszkodowanie za poniesione straty.

Pierwszy krok ma miejsce już na miejscu zdarzenia. Najważniejsze jest zabezpieczenie pojazdu przed dalszą szkodą. Zmian w aucie, można dokonać tylko w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jazdy.

Kolejny krok to zebranie informacji o uczestnikach zdarzenia. Konieczne będzie także spisanie protokołu na temat okoliczności zajścia.

Policję należy wezwać na miejsce, gdy skala szkody jest duża lub gdy powstała wskutek kradzieży lub wandalizmu, a także jeżeli na miejscu zdarzenia są osoby ranne, zabite lub któryś z uczestników znajduje się pod działaniem środków odurzających.

W kolejnym etapie należy przejść do zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela. Możemy to zrobić na różne sposoby (telefonicznie, osobiście, pocztą, internetowo lub mailem). Pamiętajmy przy tym o terminie zgłoszenia - zwykle wynosi on do 3-7 dni. W przeciwnym wypadku możemy się narazić na niewypłacenie odszkodowania. Warto dlatego tej kwestii mocno dopilnować.

Zgłoszenie szkody to jednak nie wszystko. Będziemy musieli również dostarczyć do naszego ubezpieczyciela odpowiedni pakiet dokumentów. Dzięki temu będzie on mógł rozpocząć postępowanie odszkodowawcze. Wśród wymaganych dokumentów znajdują się:

  • kopia dokumentu tożsamości zgłaszającego szkodę,
  • kopia dowodu rejestracyjnego plus aktualnych badań technicznych,
  • numer polisy AC,
  • wniosek ubezpieczeniowy,
  • kopia prawa jazdy kierowcy,
  • druk zgłoszenia szkody zawierający opis zdarzenia.

Po złożeniu wskazanych dokumentów, pozostaje już tylko czekać na oględziny auta oraz określenie wartości szkody przez rzeczoznawcę. W dalszej kolejności sprawa zostaje przekazana do ubezpieczyciela, który decyduje o tym, czy i w jakiej kwocie wypłacić poszkodowanemu odszkodowanie. Ustawowy termin wypłaty odszkodowania wynosi 30 dni.

Marzena Kazbieruk