Jak rozumieć nadubezpieczenie i niedoubezpieczenie?

2014-07-21 12:27:30

Nadubezpieczenie i niedoubezpieczenie to pojęcia, które warto poznać, posiadając polisę autocasco. Dopiero dzięki ich znajomości będziemy w stanie świadomie wybrać polisę, która spełni nasze oczekiwania.

Posiadacze polisy autocasco albo właściciele pojazdów sposobiący się do zakupu takiej polisy winni poznać dwa kluczowe terminy, które często w umowa o ubezpieczenie AC się pojawiają. Są to terminy następujące: nadubezpieczenie i niedoubezpieczenie. Oba pojęcia mają bezpośredni związane z sumą ubezpieczenia, czyli kwotą, którą możemy maksymalnie otrzymać od naszego towarzystwa ubezpieczeniowego w sytuacji, gdy pojawi się szkoda lub wypadek.

Nadubezpieczenie oznacza sytuację, w której nasz pojazd został ubezpieczony na sumę wyższą niż jego wartość. Dotyczy to zwykle nie tylko wartości samego samochodu, ale również wartości jego wyposażenia np. radia. Trzeba pamiętać jednak, że zawyżona wartość naszego samochodu nie przekłada się automatycznie na wyższe odszkodowanie, gdy wystąpi szkoda. Jeśli przytrafiło się nam nadubezpieczenie samochodu, to nie tylko wzrośnie suma ubezpieczenia, ale także wzrośnie składka, którą musimy zapłacić. Warto o tym pamiętać i dokładnie zweryfikować tę sprawę. Jeżeli okaże się, że rzeczywiście nasz pojazd jest nadubezpieczony, to możemy zawsze ubiegać się o zwrot części składki i zmniejszenie sumy ubezpieczenia.

Drugi termin, czyli niedoubezpieczenie, jest używany wtedy, gdy mamy do czynienia z odwrotną sytuacją. W takich chwilach nasz samochód zostaje ubezpieczony na wartość, która nie odpowiada jego realne wartości w drugą stronę, czyli jest po prostu za niska. Skąd bierze się najczęściej niedoubezpieczenie?

Niedopatrzenia leżą zwykle po stronie ubezpieczonego, który zadeklarował błędny model pojazdu albo po prostu podał inne parametry niż w rzeczywistości. Efektem niedoubezpieczenia jest oczywiście niższa składka ubezpieczeniowa. Mogłoby się wydawać, że jest to w sumie korzystne dla klienta. W praktyce jednak tak nie jest. Towarzystwa ubezpieczeniowe w momencie pojawienia się szkody pomniejszy odszkodowanie według zasady proporcji, czyli o stosunek, w jakim doszło do zaniżenia sumy ubezpieczenia względem wartości rzeczywistej.

Jak widać, pojęcia nadubezpieczenia i niedoubezpieczenia mają istotne znaczenie dla praktyki kupowania polis autocasco. Jeśli zorientowaliśmy się, że taki problem również nam się przytrafił, to jak najprędzej go sprostujmy, tak aby później nie paść ofiarę reguły proporcji lub aby nie płacić zbyt wysokiej składki.

Tomasz Słupczyński