Ile zarobisz na odszkodowaniu z polisy AC?

2014-08-04 08:10:14

Polisa AC, choć nie najtańsza, w razie wypadku lub kolizji spowodowanej przez ubezpieczonego staje się niezwykle przydatna. Na jakie odszkodowanie w jej przypadku możemy jednak liczyć?

AC, czyli autocasco, jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym. W ramach tej polisy właściciel może liczyć na odszkodowanie, które będzie mu wypłacone w razie wypadku, kradzieży pojazdu lub jego części, a także uszkodzenia. W zależności od tego, na jaki wariant ubezpieczenia się zdecydujemy, możemy oczekiwać różnych warunków i różnej wysokości odszkodowania.

Osoby, które decydują się na zakup polisy AC, powinny wiedzieć, że odszkodowanie zależy od tego, czy mamy do czynienia ze szkodą całkowitą czy szkodą częściową. Pierwszy typ szkody jest związany bezpośrednio z tym, że nasze auto nie nadaje się już do naprawy. Szkoda całkowita jest także orzekana wtedy, gdy koszty naprawy przekraczają 70 proc. wartości pojazdu. W takich sytuacjach na konto właściciela pojazdu trafia suma ubezpieczenia. W tym miejscu należy podkreślić, że wypłata szkody całkowitej jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z ubezpieczycielem. To, co zrobimy z otrzymanymi pieniędzmi, zależy od nas: możemy np. naprawiać jeszcze pojazd, a może też użyć ich do kupna nowego samochodu.

Drugą opcją jest szkoda częściowa. Takie rozliczenie występuje, gdy koszty naprawy są niższe niż 70 proc. wartości pojazdu. W takich sytuacjach ubezpieczony otrzymuje od ubezpieczyciela kwotę wystarczającą do naprawy uszkodzeń w samochodzie. Oczywiście ustalenie właściwej kwoty zależy od oceny rzeczoznawcy.

Warto w tym miejscu podkreślić, że rozliczenie częściowe może przybrać dwie formy. Jedną jest rozliczenie gotówkowe, czyli wysłanie pieniędzy ubezpieczonemu przez towarzystwo ubezpieczeniowe (TU). Ubezpieczony przy użyciu tych pieniędzy samemu zajmuje się naprawą szkody w wybranym warsztacie. Drugą opcją jest rozliczenie bezgotówkowe. W tym rozwiązaniu TU rozlicza się bezpośrednio z warsztatem, a klient nie musi się przejmować formalności i kwestiami praktycznymi.

Jeśli chodzi o konkretne kwoty, to wysokość odszkodowania zależy od sumy ubezpieczenia. Ta z kolei jest uzależniona od parametrów samochodu, który chcemy ubezpieczyć. Trzeba jednak pamiętać, że im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższa składka. W każdym razie każdy posiadacz polisy autocasco jest zobowiązany do dokładnej lektury ogólnych warunków ubezpieczenia, gdzie zawarte są wszystkie szczegółowe dane.

Ilona Maciejuk