Doubezpieczenia w polisach komunikacyjnych - kiedy z nich korzystać?

2015-01-29 17:14:04

Wykupując polisę komunikacyjną, warto zainteresować się możliwością skorzystania z doubezpieczenia. Sprawdź, kiedy będzie ono działać na Twoją korzyść.

Podstawowe ubezpieczenia komunikacyjne to polisy AC i OC. Pierwsza z nich ma charakter dobrowolny i służy ochronie posiadacza danego pojazdu. Kupujemy ją w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym, wybierając spośród różnych propozycji. Podczas wyboru takiej polisy należy wziąć pod uwagę wiele istotnych czynników, tak aby dobrać ofertę oferującą najlepszy zakres ochrony przy stosunkowo niskiej składce ubezpieczeniowej. Polisa OC to z kolei obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które pokrywa koszty leczenia poszkodowanych oraz naprawy aut uszkodzonych na drodze z naszej winy.

Decydując się na kupno polisy komunikacyjnej, warto dobrze rozumieć podstawowe trzy pojęcia z nimi związane. Mamy tu na myśli: sumę ubezpieczeniową, konsumpcję sumy ubezpieczeniowej i doubezpieczenie.

Suma ubezpieczeniowa

Suma ubezpieczeniowa to inaczej maksymalna wysokość odszkodowania, jaką możemy uzyskać, kupując polisę autocasco. Ten parametr jest ściśle związany z aktualną wartością rynkową naszego samochodu. Im droższe auto posiadamy, tym wyższą sumę ubezpieczeniową będziemy mieć na umowie. Trzeba pamiętać, że z każdym rokiem wartość naszego auta spada (wyjątkiem są pojazdy zabytkowe). W takim przypadku, kupując np. polisę w 2015 roku, będziemy mogli liczyć na niższą sumę ubezpieczeniową niż w roku 2013.

Konsumpcja sumy ubezpieczenia

Wartość sumy ubezpieczeniowej spada nie tylko ze względu na spadek wartości pojazdu, ale również z racji konsumowania tejże sumy. Konsumpcja sumy ubezpieczenia następuje zaś wtedy, kiedy przydarzy nam się jakaś szkoda i ubezpieczyciel przyzna nam częściowe odszkodowanie po to, aby tę szkodę pokryć. Jeśli więc naprawa szkody kosztowała 2 tys. zł, a suma ubezpieczeniowa wynosiła 10 tys. zł, to po jej wypłacie zostanie nam tylko w puli 8 tys. zł.

Doubezpieczenie

W tym miejscu wkrada się główny bohater omawianego zagadnienia, czyli doubezpieczenie. W dużym skrócie można powiedzieć, że jest to zwyczajne podniesienie sumy ubezpieczeniowej tak, aby odpowiadała ona wartości rynkowej pojazdu. Doubezpieczenia dokonujemy u naszego ubezpieczyciela. Wymaga ono wpłacenia przez nas dodatkowej składki, by suma ubezpieczeniowa się wyrównała.

Doubezpieczenie jest działaniem ze wszech miar polecanym, ponieważ pozwala nam na bycie chronionym w sposób adekwatny do wartości naszego pojazdu. Z tego też względu nie wolno nam zapominać o tej kwestii.

Tomasz Słupczyński