Co musi zawierać oświadczenie sprawcy wypadku komunikacyjnego?

2014-07-31 11:48:09

Oświadczenie sprawcy wypadku komunikacyjnego to dokument, który musi zawierać kilka kluczowych informacji, by zgłoszenie szkody z polisy do ubezpieczyciela przebiegło jak najsprawniej.

Wypadki drogowe chodzą po ludziach i nie sposób się przed nimi ustrzec. Oczywiście ostrożność na drodze i przestrzeganie przepisów ruchu mają duży wpływ na ich częstotliwość i zmniejszają prawdopodobieństwo takich zdarzeń. Czasami jednak moment rozkojarzenia wystarczy, aby doszło do stłuczki. Jest to szczególnie częste w miastach. Co dzieje się w sytuacji zaistnienia wypadku i o co powinniśmy zadbać?

Jeśli szkoda na drodze jest jednoznaczna i wiadomo, kto jest jej sprawcą, to nie ma problemu i obie strony mogą same bez udziału policji spisać tzw. oświadczenie sprawcy wypadku komunikacyjnego. Sytuacja się komplikuje, gdy jedna ze stron nie chce się przyznać do winy i pojawiają się pewne trudności w tej materii. W takich sytuacjach najczęściej nie obędzie się bez interwencji policyjnej.

Spróbujmy jednak rozpatrzyć sytuację bardziej pozytywną i samo oświadczenie sprawcy wypadku komunikacyjnego. Jeżeli to my jesteśmy sprawcami wypadku i w pełni zdajemy sobie sprawę z winy, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby spisać taki dokument. Jest on konieczny po to, aby poszkodowany w wypadku miał legalne potwierdzenie zaistnienia szkody i mógł je zgłosić do naszego ubezpieczyciela.

Aby ubezpieczyciel potraktował ten dokument poważnie, niezbędne jest to, aby zawierał on kilka istotnych faktów. Po pierwsze, należy wpisać w oświadczeniu datę i miejsce zdarzenia. Po drugie, niezbędne będą dane uczestników kolizji. Mamy tu na myśli imiona, nazwiska, adresy a także numery telefonów. Trzecią kwestią są dane ubezpieczyciela sprawcy kolizji. Chodzi tu dokładnie o numer polisy, nazwę i adres ubezpieczyciela. Przy takim oświadczeniu nie obędzie się bez danych pojazdów, które brały udział w wypadku. Nie potrzeba wielu szczegółów – wystarczą numery rejestracyjne oraz marki. Kwestią, które nie wolno pominąć w przypadku oświadczenia sprawcy, jest opis okoliczności zdarzenia. Co istotne, opis powinien być jak najdokładniejszy, ponieważ to on będzie podstawą do rozpatrzenia wniosku o odszkodowanie. Na koniec oczywiście konieczne są dwa czytelne podpisy stron zdarzenia.

Podsumowując, spisanie oświadczenia w wyżej opisany sposób pozwoli nam mieć pewność, że każdy szczegół został dopilnowany i że możemy liczyć na pomoc ubezpieczyciela w pokryciu szkód które wystąpiły.

Marzena Kazbieruk