Od umowy autocasco możesz odstąpić

2014-07-01 16:29:08

Posiadacze polisy autocasco mają prawo od niej odstąpić. Kiedy możliwa jest rezygnacja z usług danego ubezpieczyciela?

Polisa AC, czyli znane dobrze autocasco, służy ochronie samochodu przed wypadkiem, uszkodzeniem i kradzieżą. Jest polisą dobrowolną. Autocasco kupujemy zwykle na okres 12 miesięcy, choć na rynku są dostępne także automatycznie przedłużanie polisy tego typu. Polisy AC posiadają różne zakresy ochrony. Jako klienci możemy sami zdecydować o tym, jakie rozwiązanie pod tym względem będzie nam najbardziej odpowiadać.

Polisy tego typu mogą być wypowiadane przez kupującego. Zasady wypowiedzenia AC regulują ogólne warunki ubezpieczenia. Mogą się one przez to różnić w zależności od zakładu ubezpieczeniowego. Trzeba jednak pamiętać, że indywidualne zapisy towarzystw ubezpieczeniowych nie mogą działać w sprzeczności z przepisami prawa. Według aktualnych przepisów prawa zaś możemy jako klient indywidualny odstąpić od umowy ubezpieczenia AC w ciągu 30 dni. Z kolei jako przedsiębiorca nasz czas na odstąpienie jest znacznie krótszy i wynosi 7 dni od podpisania umowy.

W jakich sytuacjach następuje odstąpienie od umowy? Może ono nastąpić w następstwie dwóch sytuacji. Pierwszą jest wypłata lub odmowa wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeniowy. Ubezpieczony powinien pamiętać, że w takich okolicznościach ma prawo ubiegać się również o zwrot niewykorzystanej składki.

Drugą sytuacją, w której możemy odstąpić od polisy AC, jest sprzedaż pojazdu. Przepisy polskiego prawa regulują tę sytuację w ten sposób, że umowa AC w momencie sprzedaży samochodu jest automatycznie zrywana. Niemniej jednak jako jej stary posiadacz chcący otrzymać zwrot niewypłaconej składki trzeba złożyć do zakładu ubezpieczeniowego odpowiedni wniosek oraz niezbędne dokumenty. W takiej sytuacji bardzo prawdopodobne jest to, że ubezpieczyciel zażąda od nas przedstawienia kopii umowy kupna-sprzedaży auta.

Jak widać, posiadacz polisy AC nie jest ograniczony do jej posiadania cały czas. Są sytuacje, kiedy może on zrezygnować z niej dobrowolnie. Są również sytuacje, kiedy rozmowa rozwiązywana jest automatycznie. Dużą korzyścią obecnych przepisów jest to, że jako posiadacz polisy możemy złożyć wniosek o zwrot niewypłaconej składki. Jest to bardzo dobry sposób na odzyskanie części włożonych w nią pieniędzy.

Ilona Maciejuk