Zgłaszamy szkodę z ubezpieczenia NNW w Liberty Direct

2014-07-02 08:29:09

Zgłaszanie szkody z ubezpieczenia NNW w Liberty Direct trwa krótko i jest szybkim procesem. Zobacz, jak się do tego zabrać, by mieć wszystko pod kontrolą.

Ubezpieczenie NNW to polisa, która zapewnia ochronę w razie nieszczęśliwych wypadków. Jeśli coś takiego się nam przytrafiło, to mamy 3 dni na zgłoszenie szkody, jeśli naszym ubezpieczycielem jest Liberty Direct. Liberty Direct umożliwia przedstawienie zgłoszenia na cztery sposoby:

  • telefonicznie (nr +48 22 589 95 21),
  • pisemnie na adres Liberty Direct,
  • faksem (nr +48 22 589 97 97),
  • mailowo (adres zgłoszenia@libertydirect.pl).

Szkoda z tytułu polisy NNW w Liberty Direct może być zgłaszania w razie urazu, którego nabawiliśmy się, naprawiając pojazd w trasie, podczas wypadku drogowego, a także podczas wsiadania lub wysiadania z zaparkowanego samochodu.

Jeśli zależy nam na jak najszybszej likwidacji szkody, czyli uzyskaniu odszkodowania, wskazana jest aktywna współpraca. To zaś oznacza dostęp do niezbędnych informacji. Wśród tych informacji znajduje się numer polisy, opis zdarzenia, dane teleadresowe poszkodowanego, a także dokładny opis doznanych obrażeń. Niezbędna będzie w tym miejscu dokumentacja medyczna. Co więcej, zgłaszający powinien wypełnić druk zgłoszenia szkody. Można go znaleźć na stronie internetowej Liberty Direct.

Zgłaszając szkodę, należy również zdawać sobie sprawę, że ubezpieczyciel może wymagać od nas oryginałów wyżej wspomnianych dokumentów. Dodatkowo, może być wymagane przedstawienie karty zlecenia wyjazdu pogotowia ratunkowego, karty leczenia szpitalnego czy karty udzielenia pierwszej pomocy z pogotowia ratunkowego. Jeżeli na miejscu zdarzenia pojawiła się policja, to niezbędne będzie przedstawienie notatki policyjnej ze zdarzenia.

Zgłoszenie szkody NNW może wiązać się także z koniecznością przedstawienia oświadczeń świadków, potwierdzenia daty pierwszej wizyty u lekarza zaraz po wypadku, a także kopii dowodu osobistego, prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego.

Jeśli poszkodowane zostały osoby poniżej 18 roku życia, to niezbędne będzie przedstawienie dodatkowo kopii aktu urodzenia oraz zgody obojga rodziców pozwalającej na przekazanie odszkodowania dla niepełnoletniego na określony rachunek bankowy.

Jak widać, zgłaszanie szkody z polisy NNW w Liberty Direct wiąże się z koniecznością przedstawienia dość sporej liczby dokumentyów. Tych procedur nie sposób jednak ominąć, gdyż opisana wyżej dokumentacja jest niezbędna do likwidacji szkody i wypłacenia należnego odszkodowania.

Tomasz Słupczyński