Jak działa ubezpieczenie turystyczne Obieżyświat Liberty Direct?

2014-07-18 14:29:45

Wyjeżdżając na wakacje - zwłaszcza za granicę - warto pamiętać o wykupieniu ubezpieczenia turystycznego. Jednym z przykłądów polis dla turystów jest Obieżyświat Liberty Direct. Warto zwrócić na nię uwagę?

Zakład ubezpieczeniowy Liberty Direct przygotował dla swoich klientów polisę turystyczną Obieżyświat Liberty Direct. Polisa zapewnia ochronę osobom przebywającym na terenie Polski od następnego dnia po jej zakupie i zapłaceniu należnej składki. W przypadku osób, które przebywają za granicą, polisa zaczyna działać po 3 dniach od daty zakupu i opłacenia składki.

Zainteresowani mogą kupić polisę na okres od 1 do 60 dni. Jest to długość, która sprawi, że będziemy mogli za pewni sobie spokojną ochronę na wycieczce czy wakacyjnej podróży. Jeśli interesowałoby nas przedłużenie działania polisy, to można to zrobić, ale kolejną polisę należy kupić nie później niż w pięćdziesiątym siódmym dniu przebywania za granicami kraju.

Dużą zaletą polisy Obieżyświat jest to, że nie trzeba jej zabierać ze sobą. Obejdzie się bez wzięcia dokumentów polisy. Aby zgłosić ewentualną szkodę potrzebne będą nam tylko dane na jej temat. Te zaś zostaną przesłane ubezpieczonemu w formie SMS-a. Kluczowe w wiadomości będą dwie informacje: numer telefonu do Centrum Alarmowego, a także numer samej polisy.

Produkt dostępny jest w trzech wersjach (podstawowa, optymalna i rozszerzona). Każda z nich charakteryzuje się innym zakresem ochrony. Różnice w zakresie ochrony oczywiście pociągają za sobą odmienne ceny oraz sumy ubezpieczenia. W wariancie podstawowym otrzymujemy pokrycie kosztów leczenia i assistance do sumy 60 tys. zł. Ta opcja obejmuje także ubezpieczenie NNW do sumy 10 tys. zł. W przypadku wersji optymalnej pokrycie kosztów leczenia i assistance są oferowane do sumy 120 tys. zł. Ubezpieczenie NNW to 20 tys. zł, a dodatkowo mamy do dyspozycji ochronę z tytułu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym do kwoty 100 tys. zł.

Obieżyświat – wersja rozszerzona to z kolei ochrona assistance i pokrycie kosztów leczenia do kwoty 200 tys. zł, ubezpieczenie NNW (do kwoty 30 tys. zł), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (do kwoty 200 tys. zł), ubezpieczenie utraty lub uszkodzeni bagażu (do sumy 4000 zł) a także polis na sprzęt sportowy do wartości 4000 zł.

Z pomocą polisy Obieżyświat możemy maksymalnie ochronić aż 9 osób. Mogą być nią chronione osoby niezależnie od swojego wieku. W przypadku dzieci niemających jeszcze 16 lat można liczyć z kolei na atrakcyjną ofertę cenową.

Ilona Maciejuk