Ubezpieczenie mieszkaniowe może chronić mienie firmy

2014-08-25 18:11:57

Ubezpieczenie mieszkaniowe kojarzy się zwykle tylko z ochroną domowników i ich mienia, ale może także chronić mienie firmy.

Mieszkanie prototypowo jest wykorzystywane, jak sama nazwa wskazuje, do zamieszkiwania go. To oznacza, że nie przewiduje się w nim wykonywania innych czynności. Problem z pojęciem "zamieszkiwania" jest jednak taki, że do końca nie wiadomo, co ono oznacza. Mieszkanie to przecież nie spanie, ani jedzenie ani tym bardziej chodzenie. Można wyjść z tej opresji, twierdząc, że "mieszkanie" denotuje wszystkie czynności wykonywane na określonym obszarze. Wydaje się to całkiem rozsądnym rozwiązaniem. Taka konstatacja prowadzi nas do kwestii, która interesuje wiele osób, czyli tego, czy polisa mieszkaniowa może chronić mienie przedsiębiorstwa.

Polisa mieszkaniowa kojarzy się zazwyczaj z mieszkaniem jako takim i domownikami w nim funkcjonującymi. Okazuje się jednak, że zakłady ubezpieczeniowe otwierają furtkę dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą w swoim domu. Co oznacza ta furtka? Ta furtka znaczy tyle, że kupując polisę mieszkaniową, mogą one liczyć także na ochronę mienia, które formalnie stanowi własność firmy.

Z pewnością wielu z nas zadaje sobie pytanie, czy takie dodatkowe doubezpieczenie wiąże się z jakimiś skomplikowanymi procedurami. Jak pokazuje praktyka życiowa, wcale tak nie jest. Składając wniosek o ubezpieczenie, wystarczy po prostu zgłosić, że w mieszkaniu prowadzimy działalność gospodarczą. Po podaniu takiej informacji polisa będzie chronić także mienie firmy. W tym miejscu trzeba wspomnieć o istotnej kwestii związanej z prowadzeniem działalności w domu: nie każdy rodzaj działalności pozwoli nam na taką poszerzoną ochronę. Przykładem takich działalności jest choćby handel paliwami, chemikaliami, a także sprzedaż i naprawa samochodów. Wykluczenie właśnie tych typów działalności z listy wydaje się być zrozumiałe, biorąc pod uwagę fakt, iż oznaczają one potencjalnie większe niebezpieczeństwo dla domowników i samego obiektu.

Reasumując, współczesne polisy mieszkaniowe są tak konstruowane, aby w jak największym stopniu chronić ich posiadaczy. Dzięki swojej elastyczności takie polisy chronią nie tylko elementy, które standardową się w nich znajdują, ale mogą także chronić mienie dodatkowe. W tym przypadku chodzi zaś o mienie firmy osób, które pracują w mieszkaniu.

Marzena Kazbieruk