Kupiłeś używany samochód bez OC? Masz 1 dzień

2014-07-01 13:29:13

Jeśli kupujemy używany samochód, który nie ma polisy ważnej polisy OC, to mamy bardzo mało czasu, aby wykupić ubezpieczenie.

Polisa OC to obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne w Polsce. OC jest ubezpieczeniem, które każdy musi nabyć pod groźbą kary finansowej. Dlaczego jest ono takie ważne?

Przede wszystkim polisa OC ma znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tylko fakt, że każdy posiadacz samochodu posiada taką polisę gwarantuje, że w razie stłuczki lub wypadku drogowego znajdą się środki na pokrycie kosztów naprawy. Ubezpieczenia OC mają postać standardową, tzn. związane są z koniecznością opłacenia określonej składki. Ich okres trwania to jeden rok. W zależności od ubezpieczyciela możemy liczyć na automatyczne przedłużenie polisy lub nie.

Ubezpieczenie OC ma ogromne znacznie dla bezpieczeństwa na drodze. To właśnie ze składek wpłacanych na te polisy pochodzą środki, przy pomocy których możliwe staje się naprawianie samochodów. OC sprawia, że poszkodowany na drodze nie zostaje z pustymi rękami i nie musi dochodzić odszkodowań w sądzie. Jeżeli wina jest jednoznaczna, to równa to się wypłacie odpowiedniego świadczenia.

Choć jest to ubezpieczenie obowiązkowe, to zdarzają się takie sytuacje, iż niektóry właściciele pojazdów nie kupują polis OC. Jeśli np. kupiliśmy samochód używany od kogoś, kto nie kupił do niego polisy OC, to mamy tylko bieżący dzień, aby ją kupić. Jednym słowem umowę o polisę OC należy zawrzeć w dniu nabycia nieubezpieczonego pojazdu. Jeżeli nie dostosujemy się do tego terminu, to narazimy się na kary ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego. Kwestie związane z ewentualnymi karami pieniężnymi reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 roku.

Ten fakt oznacza, że z perspektywy kupującego samochód używany jedną z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą sprawą jest właśnie kupno polisy OC. Oczywiście taki krótki czas nie sprzyja porównywaniu ofert, ale trzeba podkreślić, że nie jest to powód do niepokoju. Oferty ubezpieczeń OC pod względem zakresu ochrony i ceny zwykle są do siebie podobne.

Krótko mówiąc, jeśli nasze używane auto nie ma polisy OC, to należy jak najszybciej się o nią wystarać. Czas gra tu znaczenie. Mamy tylko jeden dzień na działania.

Ilona Maciejuk