Zgłaszamy szkodę z Ubezpieczenia Mieszkania w Liberty Direct

2014-07-03 11:12:17

Zgłaszanie szkody z Ubezpieczenia Mieszkania w Liberty Direct należy do prostych procedur, przez których przebrnięcie z pewnością nie sprawi ubezpieczonemu, zgłaszającemu szkodę, wielkich trudności. Wystarczy zastosować się do kilku zasad.

Jeśli jesteśmy posiadaczami polisy mieszkaniowej, to możemy ją zgłosić do Liberty Direct na różne sposoby. Możemy np. wybrać standardowe rozwiązanie, czyli drogę telefoniczną. W takim przypadku dzwonimy pod numer +48 22 589 95 21. Szkodę możemy zgłosić również mailowo na adres zgłoszenia@libertydirect.pl. Pozostałe dwa sposoby zgłaszania szkody mieszkaniowej to faks na numer +48 22 589 97 97 oraz list wysłany pocztą na adres siedziby Liberty Direct. Cztery sposoby zgłaszania szkody sprawią, że nie będziemy mieć najmniejszego problemu z poinformowaniem o tym zakładu ubezpieczeniowego. Trzeba pamiętać, że zgłaszanie szkody jest zależne całkowicie od woli posiadacza polisy. Ma on na to 3 dni od momentu jej wystąpienia.

Oczywiście zgłoszenie w jakikolwiek sposób szkody mieszkaniowej pociąga za sobą konieczność przedstawienia określonych informacji. Bez nich odpowiednie działanie ze strony zakładu ubezpieczeniowego Liberty Direct nie będzie możliwe. Co za informacje więc powinniśmy przekazać?

Po pierwsze, trzeba podać swój numer polisy Liberty Direct. Drugim krokiem jest przedstawienie dokładnych informacji na temat okoliczności zdarzenia, a także jego daty i godziny. Konieczne będzie także podanie choćby szacunkowej wysokości strat. Dodatkowo ubezpieczyciel wymaga adresu straży pożarnej, zarządcy budynku bądź policji, jeżeli, któryś z tych podmiotów interweniował na miejscu zdarzenia. Poza tym podczas zgłaszania szkody należy podać numer swojego konta bankowego oraz, jeśli to możliwe, dane Sprawcy zdarzenia.

Trzeba zdawać sobie sprawę, że zgłoszenie szkody mieszkaniowej może pociągać za sobą konieczność przedstawienia dodatkowego zestawu dokumentów. Chodzi tu o wypełniony druk zgłoszenia szkody mieszkaniowej, dokumenty potwierdzające prawo do danego lokalu, wykaz zniszczonych ruchomości, najlepiej razem z datą ich nabycia i rachunkiem/fakturą. Konieczne może być także podesłanie protokołów lub zaświadczeń ze straży pożarnej i policji.

Zdarzają się również sytuacje, gdzie ubezpieczyciel poprosi zgłaszającego o dodatkowe dokumenty, ułatwiające likwidację szkody. W każdym razie aktywna współpraca i pamiętanie o wyżej wymienionych elementach pozwolą na łatwe zgłoszenie szkody i skuteczną jej likwidację w postaci odpowiedniego odszkodowania.

Tomasz Słupczyński