Kredyt studencki krok po kroku

2014-07-18 11:32:27

Kredyt studencki to praktyczna propozycja dofinansowana z budżetu państwa.

Studia wiążą się z dużymi wydatkami. Są to wydatki rozłożone w czasie, ale bardzo łatwe do przewidzenia. Przez co najmniej 3 lata student musi posiadać stały dopływ gotówki, aby mógł się utrzymać na obranym kierunku i skupić na nauce. Nie jest to wcale łatwe zadanie. Dlatego też Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje specjalny preferencyjny kredyt dla studentów.

Kredyt studencki to pożyczka, którą można uzyskać w dowolnym momencie studiów. Mogą go wziąć również doktoranci. W pierwszej kolejności kredyt ten trafia do osób, których miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie jest poniżej limitu ustalanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W mijającym roku akademickim o taki kredyt studenci mogli starać się w 4 bankach: PKO BP, SGB-Banku, Banku Pekao i Banku Polskiej Spółdzielczości. Każda z ofert jest podobna dlatego, że kredyty studenckie muszą spełniać parametry ustalone przez MNiSW.

Maksymalnie kredyt może być wypłacany przez okres 6 lat. Doktoranci mogą go z kolei otrzymywać do 4 lat. Przez 10 miesięcy w roku (od października do lipca) student otrzymuje na swoje konto kwotę w wysokości 600 zł miesięcznie.

Aby uzyskać kredyt, student składa wniosek do banku. Ma on czas na ocenę wniosku, a także form zabezpieczenia do 15 lutego. Jeśli w tym banku nie uda się uzyskać kredytu (z powodu negatywnej oceny zabezpieczenia), to studentowi przysługuje możliwość złożenia wniosku do innego banku do 28 lutego. W przypadku pozytywnej decyzji kredytowej, stosowne umowy zawierane są do 31 marca, a wypłaty transz następują zaraz po tym terminie. Oznacza to, że student, który otrzymał kredyt, dostanie nadpłatę za poprzednie miesiące.  

Proces spłacania kredytu ma swój początek 2 lata po ukończeniu studiów. Liczba rat jest dwukrotnie większa od liczby transz otrzymanych przez studenta. Oprocentowanie każdej raty to obecnie 1,375 proc., czyli połowa stopy redyskontowej weksli NBP. Do chwili rozpoczęcia spłaty odsetki od kredytu są pokrywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jeżeli były student ma problemy ze spłatą kredytu, to bank może zmniejszyć wysokość raty do 20 proc. dochodu miesięcznego lub zawiesić spłatę kredytu na pewien okres. Maksymalnie może to być 12 miesięcy. Najlepsi studenci mogą liczyć z kolei na umorzenie aż 20 proc. kredytu.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam