Kobiety rzetelniej spłacają bankowe kredyty

2014-06-30 10:08:12

Najnowsze dane BIK wskazują, że kobiety dużo rzetelniej spłacają swoje zobowiązania kredytowe niż mężczyźni.

BIK (Biuro Informacji Kredytowej) przeprowadził analizę kredytów pod kątem ich spłacalności. Okazuje, że występują znaczące różnice w tym zakresie na linii płci. Okazuje się, że to kobiety są rzetelniejszymi kredytobiorcami (kredytobiorczyniami). Co istotne, analiza wskazuje na to, że kobiety wypadają od panów lepiej w terminowości regulowania rat w przypadku kredytów mieszkaniowych, kart kredytowych i kredytów gotówkowych.  

Analiza BIK uwzględnia przede wszystkim odsetek straconych kredytów. Okazuje się, że z perspektywy banku udzielenie kredytu kobiecie jest mniej ryzykowne niż udzielenie go mężczyźnie.

Bardzo interesująco przedstawiają się także dane wiekowe. Okazuje się, że w przypadku obu płci jakość kredytów rośnie wraz z wiekiem, jaki ma kredytobiorca. Krótko mówiąc, im starsza osoba weźmie kredyt, tym pewniejsze jest, że go spłaci.

Wiekowo interesująco przedstawia się również kwestia liczby zobowiązań. Otóż młode kobiety rzadko zaciągają kredyty. U mężczyzn obserwuje się odwrotną tendencję. W ich przypadku to młodzi panowie wolą brać więcej kredytów i pożyczek. Opisane zjawisko dotyczy w szczególności kredytów gotówkowych. Nie zaobserwowano go w przypadku kredytów hipotecznych.

Warto zastanowić się nad tym, co stoi za takimi różnicami między płciami. Według specjalistów z psychologicznego punktu widzenia kobiety cechują się mniejszą skłonnością do ryzyka. To oczywiście oznacza, że podchodzą one ostrożniej do pożyczek i kredytów bankowych. Dużo skrupulatniej analizują oferty dostępne na rynku i nie podejmują pochopnych wniosków. Socjologowie sugerują, że różnice mogą również wynikać z sytuacji materialnej. Mniejsze zainteresowanie kredytami w młodym wieku wśród kobiet może oznaczać, iż nie dysponują one tak pokaźnymi oszczędnościami jak ich męscy rówieśnicy. To świadczyć może z kolei o nierównych szansach na rynku pracy. Wzrost w wieku średnim świadczyć zaś może o poprawie sytuacji materialnej i inwestycji w rodzinę.

Marzena Kazbieruk