Jak uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia AC?

2014-08-01 08:52:06

Polisy AC kupowane są przez właścicieli pojazdów po to, aby w razie wypadku lub kolizji mogli otrzymać od ubezpieczyciela dobrą rekompensatę finansową za dokonane zniszczenia na samochodzie. Jak przebiega zatem proces wnioskowania o odszkodowanie?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, więc w tym przypadku niewiele możemy zdziałać. Musimy taką polisę kupić, gdyż wymaga tego od nas prawo. Inaczej jest z ubezpieczeniem AC. Taka polisa jest dowolna. Większość kierowców i właścicieli pojazdów decyduje się na nią jednak, gdyż taka ochrona przydaje się biorąc zwłaszcza pod uwagę częstość występowania wypadków na polskich drogach.

Jeśli chcemy uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia AC, to musimy działania rozsądnie od samego początku. W pierwszej kolejności należy postawić na rzeczywiście dobrą polisę. Jeżeli kupimy tani produkt, to raczej na pewno będzie on oferował nikły zakres ochrony. Naturalną konsekwencją tej sytuacji jest to, że odszkodowanie będzie albo niskie, albo po prostu go wcale nie uzyskamy, bo np. szkoda nie będzie objęta zakresem polisy. To oznacza, że na kupującym spoczywa poważny obowiązek wybrania najlepszej polisy. Należy stawiać przede wszystkim na produkty z pokaźnym zakresem ochrony i małą liczbą wyłączeń. Jest to kryterium najistotniejsze.

Wyżej opisane kwestie wiążą się z etapem wstępnym. Zupełnie inaczej wygląda kwestia zaraz po wypadku lub pojawieniu się szkody. Oczywiście etap wstępny i dokładna analiza oferty ma bezpośredni wpływ na to, co możemy uzyskać po fakcie dokonanym. Po szkodzie właściciel powinien najpierw zebrać pełną dokumentację. Brak jakichś dokumentów może niepotrzebnie przedłużać proces uzyskania odszkodowania. Co więcej, takie podejście zaprezentuje nas jako świadomego klienta, który rozumie swoje obowiązki i prawa. Na listę pełnej dokumentacji składają się kopie prawa jazdy, kopie dowodu rejestracyjnego, oświadczenie sprawcy spisane na miejscu zdarzenia, dokumenty pochodzenia pojazdu, kopie dowodu osobistego osoby kierującej pojazdem, a także zaświadczenie policji, jeżeli problemem była kradzież.

Dobre przygotowanie i szybkie działanie to nie wszystko. Ważna jest także samodzielna wycena szkody w warsztacie. Taka wycena ma znaczenie po to, abyśmy mieli porównanie do opcji którą zaproponuje nam likwidator. Jak najrzetelniejsza wycena jest w naszym interesie, bo to właśnie od niej zależy ile odszkodowania dostaniemy. Mając alternatywną wycenę możemy np. powiedzieć przedstawicielowi, że jego kosztorys szkody jest zbyt niski według rynkowych standardów.

Tomasz Słupczyński