Badania techniczne pojazdu a polisy OC, AC i NNW

2014-09-05 17:09:49

Według Prawa o ruchu drogowym na właścicielach pojazdów spoczywa obowiązek badań technicznych maszyn, jednocześnie rodzi się pytanie, czy badania techniczne mają wpływ na realizację polis OC AC i NNW.

Jeżeli pojazd nie posiada aktualnych badań technicznych, nie może być dopuszczony do ruchu, a jeżeli policja drogowa stwierdzi ich brak, właścicielowi niedopuszczonego do ruchu auta zostanie zatrzymany dowód rejestracyjny. Najczęściej badania techniczne dokonywane są raz w roku. Pierwsze przechodzą auta dopiero po trzech latach. Warto pamiętać, że brak aktualnych badań technicznych może skutkować odmową wypłacenia odszkodowania przez firmy ubezpieczeniowe z wykupionych ubezpieczeń OC, AC i NNW.

Jeżeli chodzi o brak ubezpieczenia OC, to z chwilą wypadku drogowego, nawet jeżeli sprawcą okaże się inny kierowca uczestniczący w zdarzeniu, to najczęściej winą obarczony zostaje kierowca, który nie posiadał aktualnych badań technicznych pojazdu. Dlaczego? Albowiem przyczyną tego zdarzenia może zostać uznana awaria jakiegoś elementu konstrukcyjnego samochodu. Ubezpieczyciele zawsze dążą do odwlekania w czasie wypłaty odszkodowania, zaniżania odszkodowania, a najlepiej jego niewypłacenia, więc będą szukać pretekstu do wskazania winnego. Jeśli stwierdzą, że pojazd nie posiada aktualnych badań technicznych, wypłata odszkodowania może spaść na kierowcę tego auta, a nie na firmę ubezpieczeniową.

Jeżeli natomiast chodzi o pozostałe ubezpieczenia komunikacyjne, typu autocasco oraz NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków), to sprawę tę regulują ogólne warunki ubezpieczeń. Dlatego najlepiej tam szukać odpowiedzi na pytanie, jak brak aktualnych badań technicznych wpływa na realizację tych polis. Generalnie jednak zapisy w OWU mówią, iż w razie zaistnienia wypadku drogowego odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeżeli stan techniczny pojazdu miał wpływ na zdarzenie drogowe. Problem w tym, że zawsze w takich sytuacjach eksperci firm ubezpieczeniowych potrafią dowieść, iż tak właśnie było. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy można udowodnić, że stan techniczny pojazdu nie miał nic wspólnego ze zdarzeniem i zaistnieniem szkody, np. jeżeli wycofując auto z parkingu, kierowca wjedzie na betonową przeszkodę.

Tak czy inaczej obowiązkiem kierowcy jest dopilnowanie terminów i uaktualnianie przeglądów technicznych pojazdów, nawet z uwagi na własne bezpieczeństwo. No i oczywiście, jeżeli kierowcy chcą, aby w razie zaistniałej szkody ubezpieczyciele nie mieli argumentów, że samochody nie posiadają aktualnych badań.

 

Tomasz Słupczyński