Jak działają polisy strukturyzowane?

2015-02-04 13:23:48

Wiele instytucji finansowych oferuje swoim klientom możliwość inwestowania środków w produkty strukturyzowane. Jak działają takie polisy?

Polisy strukturyzowane są interesującym produktem dla osób chcących pomnażać swój majątek. Pozwalają na czerpanie zysków z koszyków walutowych, indeksów giełdowych, cen akcji, surowców i towarów.

Standardowo inwestycja strukturyzowana wygląda następująco: większa część środków jest zwykle przeznaczana na zakup obligacji o ustalonej stopie zwrotu. Obligacje te wypracują dla inwestora określony zysk i zabezpieczą jego kapitał. Reszta środków jest przeznaczana na opcję na dany instrument bazowy, o który opiera się inwestycja. Może to być na przykład indeks giełdowy.

Opcja to instrument, który ma generować zyski inwestycyjne. Pozwala inwestorowi na kupno lub sprzedaż danego instrumentu bazowego po określonej cenie. Najczęściej stosowaną opcją jest opcja europejska, która może być zbyta jedynie w określonym terminie.

Kolejnym ważnym elementem polisy strukturyzowanej jest współczynnik partycypacji. Innymi słowy jest to procentowy udział klienta w końcowym zysku, który został wypracowany. Jeśli współczynnik ten jest określony na 50%, klient otrzyma 50% od wypracowanego zysku.

Zdarza się, że wiele instytucji finansowych oferuje swoim klientom inwestycje oparte o ten sam instrument bazowy. Wówczas najkorzystniej jest wybrać ofertę, która daje nam największy procentowy udział w zyskach. Przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnej oferty, warto porównać różne opcje inwestowania i wybrać taką, która najlepiej odpowiada naszym potrzebom.

Lokaty strukturyzowane to interesująca alternatywa do pozostałych produktów inwestycyjnych. Oferują inwestorom możliwość uzyskania zadowalających zysków przy równoczesnej ochronie kapitału (ta jest gwarantowana w całości lub części w przypadku większości ofert).

Renata Grochowska