Sprawdź, co czeka wnioskującego o kredyt hipoteczny

2014-06-20 11:30:00

Kredyt hipoteczny to poważne zobowiązanie. Zanim bank udzieli nam takiego finansowania, dokładnie sprawdzi nasze zarobki, historię i wiarygodność finansową.

Proces ubiegania się o kredyt hipoteczny to długa droga. Przyszły kredytobiorca jest zobligowany do dostarczenia bankowi wielu dokumentów. Dotyczą one nie tylko klienta (wiek, zarobki, historia kredytowa), ale również nieruchomości. Klient ma obowiązek przedstawić dodatkowe dokumenty do kredytu hipotecznego.

Po uzyskaniu materiałów dotyczących klienta bank ocenia ryzyko związane z udzieleniem finansowania. Podstawowym dokumentem, jaki jest w obowiązku przedstawić kredytobiorca, jest dowód osobisty oraz drugi dokument tożsamości ze zdjęciem. Następnie bank poprosi klienta o przedstawienie dokumentacji związanej z zatrudnieniem. Może to być zaświadczenie o zatrudnieniu, wyciąg z rachunku bankowego, świadectwo pracy bądź roczne zestawienie podatkowe. Jeżeli o kredyt hipoteczny ubiega się małżeństwo z rozdzielnością majątkową, należy przedłożyć dokument potwierdzający ten fakt w formie aktu notarialnego.

Jeżeli chodzi o dokumenty nieruchomościowe, to przede wszystkim bank zażąda od nas umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości, odpisu z księgi wieczystej, oświadczenia od właściciela nieruchomości o niezaleganiu z płatnością w spółdzielni, gazowni oraz w wodociągach. Są to tylko niektóre z wymaganych dokumentów. Jeśli kredytobiorca planuje np. budowę domu, potrzebne będą inne, a lista formalności wydłuży się o kolejne pozycje.

Jeszcze przed wnioskowaniem o kredyt hipoteczny powinniśmy zgromadzić niezbędne dokumenty. Pozwoli to przyśpieszyć całą procedurę. Zdarza się bowiem, że trwa ona nawet kilka miesięcy.

W bieżącym roku osoby do 35 lat mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. W Internecie znajduje się pełna lista banków, które zajmują się udzielaniem takich pożyczek.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam