Czy Polsce grozi kolejna fala bankructw firm turystycznych?

2014-06-18 13:51:00

BIG InfoMonitor SA przeprowadził badania, które mają odpowiedzieć na pytanie, czy grozi nam kolejna fala bankructw firm z sektora turystycznego.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA stworzyło raport, którego celem jest przedstawienie aktualnej sytuacji polskich firm turystycznych. Raport został opublikowany w czerwcu 2014 roku.

Chcąc ocenić aktualną sytuację wśród firm z sektora turystycznego, BIG Info Monitor zadał respondentom z sektora turystyki kilka pytań. Wśród z nich znalazły się pytania: Czy Pana/Pani firma odczuła poprawę sytuacji gospodarczej w Polsce?; Czy Pana(i) zdaniem w okresie wakacyjnym bieżącego roku można spodziewać się upadków firm turystycznych?; Jakie działania podejmują firmy z Pana(i) branży w związku z upadkami i niewypłacalnością firm z branży turystycznej w ubiegłych latach.

Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to badani odpowiadali bardzo różnie. 8 proc. ankietowanych nie było w stanie udzielić ani pozytywnej, ani negatywnej odpowiedzi. Pozytywnie o sytuacji gospodarczej i poprawie koniunktury wypowiedziało się 35 proc. badanych, co jest bardzo dobrym wynikiem. Trzeba podkreślić, że aż 57 proc. respondentów nie odczuło poprawy koniunktury (w tym 19 proc. zdecydowanie nie odczuło). Twórcy raportu oceniają, że liczba zadowolonych z aktualnej sytuacji finansowej w tym sektorze w najbliższym czasie powinna wzrosnąć.

Odpowiedzi na drugie pytanie wskazują, że większość polskich biur turystycznych patrzy optymistycznie w drugą część roku 2014 . 39 proc. respondentów uważa, że sytuacja finansowa w drugiej połowie roku ulegnie poprawie. Warto odnotować, że aż 36 proc. badanych jest zdania, iż sytuacja na rynku pozostanie taka sama. Powściągliwość, jak uważają twórcy raportu, należy tłumaczyć rozczarowaniami EURO 2012.

Co się tyczy upadków wśród firm turystycznych, aż 53 proc. badanych takowe przewiduje. Jeśli chodzi o konkretne prognozy, to 23 proc. badanych przewiduje, że w te wakacje bankructwo ogłosi ponad 10 firm. 56 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

Firmy z branży turystycznej są obecnie bardziej ostrożne w swoich działaniach. 70 proc. rozważniej planuje oferty, a połowa z nich sprawdza wiarygodność partnerów biznesowych.

Raport przedstawia sytuację na rynku usług turystycznych, którą można ocenić jako stabilną. Nie należy spodziewać się fali upadków, aczkolwiek firmy ogólnie nie przewidują diametralnej poprawy koniunktury.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam