Sprawdź, czy jesteś w rejestrze dłużników BIG

2014-06-26 12:34:00

Rejestr dłużników BIG to narzędzie do kontroli niespłacanych należności. Możemy w nim sprawdzić również informacje o sobie.

Rejestry BIG powstały z myślą o tym, aby zadbać o większą przejrzystość relacji między kontrahentami. Te systemy istnieją po to, aby uczestnicy życia gospodarczego mogli wymieniać między sobą informacje na temat niespłaconych należności. Dzięki takiemu rejestrowi dowiemy się, które firmy czy osoby fizyczne opóźniają się w spłacie długu, które wciąż jeszcze swoich długów nie spłaciły. Taki system ma ogromne znaczenie dla transparentności relacji, ponieważ pozwala na uniknięcie nierzetelnych kontrahentów. Informacje uzyskiwane w ten sposób są bardzo przydatne i niejednokrotnie są w stanie uratować firmę przed trudnościami finansowymi. Gdyby nie BIG-i, moglibyśmy przecież rozpocząć współpracę z firmą, która nie wywiązuje się rzetelnie ze swoich zobowiązań.

Działanie BIG jest demokratyczne. Oznacza to, że informacje o długach wpisują tam sami zainteresowani. Można powiedzieć, że jest to miecz obosieczny. Z jednej strony my możemy wpisać informacje o naszym nierzetelnym dłużniku, a z drugiej strony to ktoś może wpisać informacje o nas. Oczywiście wpisy do rejestru są dokładnie kontrolowane i nawet fakt, że wpisujemy je samemu, nie oznacza, że mamy w tym względzie dowolność. Dotyczy to organizacji samego serwisu, a także przepisów prawnych, które nakazują nam wprowadzenie wpisu dopiero po 14 dniach od wysłania wezwania do zapłaty. Podobne zasady dotyczą także usuwania wpisów z rejestru.

Zakładając sobie konto w systemie jednego z BIG-ów, BIG InfoMonitor, możemy także sprawdzić informacje o nas samych. W tym celu wystarczy rejestracja w systemie. Konieczne będzie w tym celu wprowadzenie kilku informacji o nas jako podmiocie. Następnym krokiem na drodze do uzyskania raportu o nas samych jest zalogowanie się na BIGKonto. Z poziomu BIGKonta wysyłamy do instytucji Biura Informacji Gospodarczej zdjęcie albo skan jakiegoś naszego dowodu tożsamości. Aby przesłać je, naciskamy przycisk „Wyślij dokumenty do weryfikacji”.

Na weryfikację trzeba chwilę poczekać. Jeśli dokumenty zostaną pozytywnie zweryfikowane, to otrzymamy potwierdzenie, że mamy już możliwość pobrania raportu o nas z systemu. Dzięki temu dowiemy się, czy ktoś nie zapomniał usunąć złego wpisu o nas.
 

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam