Jak sprawdzić, czy firma jest w BIG?

2014-06-24 18:48:00

To, czy firma znajduje się w BIG, możemy sprawdzić bardzo łatwo i szybko. W dodatku - przez Internet.

Czasami potrzebujemy poznać informacje na temat zobowiązań finansowych naszego kontrahenta handlowego. Chcemy wiedzieć, jak prezentuje się jego historia kredytowa i czy jest to firma, której można zaufać. W tym celu najlepiej zwrócić się o informacje do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Jest to specjalny rejestr prowadzony po to, aby gromadzić informacje o podmiotach, które zwlekają ze spłatą swoich należności. Informacje są wprowadzane do rejestru przez samych wierzycieli.

Aby zaczerpnąć informacji z tego sprawdzonego źródła, trzeba najpierw zarejestrować własne BIGKonto w serwisie BIG.pl. Po wprowadzeniu informacji o nas logujemy się do naszego konta na serwisie. Nosi ono nazwę BIGKonto. Po zalogowaniu się należy załączy skan lub zdjęcie naszego dokumentu tożsamości. Służy to potwierdzeniu danych o nas. Jeśli załączone przez nas dokumenty zostaną pozytywnie zweryfikowane przez BIG InfoMonitor, to otrzymamy od tej instytucji potwierdzenie mailowe, że możemy korzystać już z usługi pobierania raportów.

Po otrzymaniu tych informacji stoi już przed nami otwarta droga do sprawdzenia informacji o naszym kontrahencie. Do tego celu trzeba ponownie zalogować się do naszego BIGKonta. Kolejnym krokiem jest wpisanie NIP-u firmy, która nas interesuje. Trzeba pamiętać, że raportu nie uda nam się pozyskać darmowo. Dopiero po uiszczeniu odpowiedniej opłaty za pomocą specjalnego systemu płatności PayU będziemy mogli skorzystać z tej opcji. Należy w tym miejscu podkreślić, że raport nie zostanie do nas przesłany natychmiast. Zamawiając go, trzeba po prostu nań poczekać. Skąd będziemy więc wiedzieć, kiedy raport będzie dostępny? Taka informacja zostanie do nas przesłana drogą mailową na adres, który podaliśmy w trakcie rejestracji.

Teraz wystarczy już tylko wejść na BIGKonto i pobrać raport z informacjami o danej firmie. Raport będzie znajdował się na naszym koncie przez 90 dni od momentu jego pobrania. Osoby lub firmy, które pobierają informacje na temat firm przez BIG muszą pamiętać, że według polskich przepisów prawa mają obowiązek usunięcia raportu, a także wszystkich kopii tego dokumentu. Reguluje to Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, która weszła w życie 9 kwietnia 2010 roku.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam