Jak wpisać dłużnika na czarną listę BIG?

2014-06-18 18:49:00

Chcąc wpisać dłużnika na listę BIG, należy postępować według bardzo prostej procedury.

Rejestr BIG (Biura Informacji Gospodarczej), zwany też czarną listą dłużników, to rejestr, gdzie znajdziemy informacje o osobach fizycznych i przedsiębiorstwach, które zalegają ze spłatą swoich należności wobec kontrahentów. Rejestr został zorganizowany w taki sposób, że informacje o długach wstawiają sami wierzyciele. Aby to zrobić, trzeba postępować zgodnie z ustalonymi z góry kryteriami działania.

Pierwszym krokiem na drodze do umieszczenia dłużnika w rejestrze BIG InfoMonitor, jednym z czterech rejestrów BIG, jest rejestracja w systemie. Jest to prosty proces. Sprowadza się on do założenia za darmo konta. Konto nosi nazwę BIGKonto. Jeśli już mamy otwarte konto, to konieczne będzie wydrukowanie „wezwania do zapłaty”. Jest to dokument niezbędny, ponieważ to właśnie on zostanie wysłany do naszego dłużnika. Ten dokument należy podpisać i obowiązkowo wysłać listem poleconym. Po upływie 14 dni mamy możliwość dalszego działania. Oczywiście następuje to tylko wtedy, kiedy w tym czasie nasz dłużnik nie uregulował należności.

Jeśli nasz dłużnik nie uregulował swojego długu, to przechodzimy do procedury umieszczania informacji o jego zaległości w rejestrze. Zaczynamy od zalogowania się na nasze konto. Potem drukujemy dwa egzemplarze umowy i przesyłamy je podpisane do BIG InfoMonitora. Droga listowna jest obowiązkowa. Oprócz tego dla przyspieszenia działania możemy z naszego konta wysłać skan podpisanej umowy. Nie wolno zapominać o dołączeniu do umowy skanu lub zdjęcia naszego dokumentu tożsamości.

Po wykonaniu tych wszystkich formalności należy już tylko czekać na odpowiedź BIG InfoMonitora. Jeśli nasze informacje zostaną zweryfikowane BIG prześle nam na konto informacje o tym, że możemy wprowadzać informacje gospodarcze. Oprócz tego otrzymamy jeden egzemplarz podpisanej umowy.

Teraz już możemy przejść do właściwego wpisywania informacji o długu do rejestru. Aby to zrobić, wchodzimy na nasze konto i umieszczamy wymagane dane o niespłaconej należności. Za wpis zgodnie z cennikiem należy uiścić opłatę.

Na koniec należy podkreślić, że jeżeli dłużnik w końcu ureguluje swoją należność, jesteśmy zobowiązani do zmiany wpisu. Jest to nasz obowiązek ustawowy. Usunięcie wpisu również odbywa się z poziomu BIGKonta.

Reasumując, proces dodawania dłużnika do rejestru BIG nie jest wymagający i można go zrealizować bardzo szybko.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam