Ubezpiecz się od skutków powodzi

2014-06-30 13:50:22

Klęski żywiołowe mogą błyskawicznie doprowadzić nas do utraty całego majątku. W takich sytuacjach jedyną szansą na podniesienie się po katastrofie są odpowiednie ubezpieczenia.

Powodzie to jeden z najczęstszych żywiołów niszczących dorobek tysięcy osób w naszym kraju. Z tym problemem spotykamy się praktycznie co roku, w mniejszym lub większym stopniu. Nie da się jednak ukryć, że kontakt naszego domu z falą powodziową to pewne straty finansowe, a czasami utrata dachu nad głową. Oczywiście, jak przed każdym ryzykiem, także przed powodzią można się przynajmniej w małym stopniu zabezpieczyć.

Szczegółowe zasady postępowania na wypadek wystąpienia ryzyka powodzi możemy znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a także w specjalnej ulotce informacyjnej dystrybuowanej w miejscach zagrożonych powodzią. Jak czytamy w serwisie KGPSP, najważniejszy jest stały dostęp do informacji i poszerzania wiedzy na temat miejsc, w których można znaleźć ewentualne schronienie. Nie bez znaczenia pozostaje także mechaniczne zabezpieczenie własnego domu, a więc wykorzystanie odpowiednich materiałów wodoodpornych do uszczelnienia drzwi, okien i wszelkich szczelin, które mogą doprowadzić do zalania domu lub piwnicy. W zaleceniach Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej znajdziemy też informację o tym, aby ubezpieczyć swój majątek i rodzinę od skutków powodzi.

Wykupienie polisy na wypadek powodzi oczywiście wiąże się z koniecznością opłacania odpowiednich składek, jednak ich wysokość nijak ma się do ewentualnej kwoty odszkodowania, która może pozwolić stanąć naszej rodzinie na nogi. Oczywiście ubezpieczenie się na wypadek powodzi nie jest obowiązkowe, jednak wydaje się jedynym słusznym rozwiązaniem dla osób, które mieszkają w terenach zagrożonych powodzią i takich, w których odnotowywano wystąpienie powodzi w przeszłości. Nawet najmniejsze tego ryzyko powinno być przestrogą i impulsem do wykupienia odpowiedniej polisy. Warto sprawdzić oferty różnych ubezpieczycieli i warunki różnych polis. Należy zwrócić uwagę na sumę odszkodowania, wysokość składek i zakres ochrony. Może się bowiem zdarzyć, że ubezpieczony będzie tylko sam dom, rozumiany jako nieruchomość, jednak wszystkie dobra materialne znajdujące się w jego wnętrzu już nie. Pamiętajmy, że to od nas zależy, na jaką polisę się zdecydujemy. Żaden ubezpieczyciel nie może zmusić nas do jej podpisania, więc możemy dokładnie zapoznać się z jej warunkami i podjąć najlepszą i najbardziej odpowiedzialną decyzję.

Ilona Maciejuk