Ubezpieczamy auto firmowe

2014-06-13 11:50:00

Posiadanie samochodu służbowego staje się niemalże normą w ostatnich latach. Co jako właściciele powinniśmy wiedzieć o ubezpieczeniach aut firmowych?

Ustawa z 2003 roku nałożyła na właścicieli samochodów m.in. obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu za szkody powstałe w związku z ruchem tego pojazdu. Ponadto Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują zainteresowanym liczne pakiety dodatkowe, wśród których można wymienić Autocasco (AC) czy Assistance. Wysokość poszczególnych składek, zarówno za ubezpieczenia podstawowe, jak i opcje dodatkowe, są zależne od wielu czynników.

Decydując się na auta firmowe, warto wiedzieć, że te dzielą się na dwie podstawowe kategorie: samochody leasingowane i pojazdy należące bezpośrednio do danej firmy. W przypadku tych pierwszych, zwykle leasingodawca nakłada na właściciela firmy obowiązek ubezpieczenia w pełnym zakresie, a więc takiego, które poza OC zawiera Assistance, AC i NNW. W takich przypadkach umowa ściśle reguluje osobę odpowiedzialną za dany pojazd/pojazdy. Istotne, że w ramach podpisywania dokumentów istnieje możliwość negocjacji cen. Minusem takiego rozwiązania jest zwykle zapis wymagający od właściciela firmy jednorazowego uiszczenia opłat za składki, co w przypadku wielu samochodów może być kłopotliwym wydatkiem. Oczywiście każdorazowa zmiana ubezpieczyciela wymaga doniesienia właściwego zaświadczenia firmie leasingującej. Coraz częściej umowy zawierają także dokładny przebieg procesu zgłaszania powstałej szkody. W wielu przypadkach powstają różnego rodzaju ograniczenia w wyborze poszczególnych pakietów, a co za tym idzie, formy ubezpieczenia samochodów leasingowych.

Nieco inaczej wygląda sytuacja samochodu bądź całej floty, stanowiących własność danej firmy. Wówczas to właściciel może zdecydować się na zakup wyłącznie obowiązkowego ubezpieczenia OC, bowiem nie jest zobligowany podpisywaną umową. Coraz częściej duże korporacje decydują się na usługi brokerskie, czyli porady osób, zbierających dostępne oferty a także negocjujących, w imieniu przedsiębiorstwa ich ewentualnych warunków. Koszty poszczególnych ubezpieczeń są zależne od kilku czynników. W przypadku ubezpieczania służbowych samochodów OC stawki te są jednakowe dla wszystkich aut. AC naliczane jest na podstawie rynkowej wartości pojazdów, a wysokość składki Assistance wynika z usług objętych umową. Niezależnie od kosztów warto ubezpieczyć swoją flotę także dodatkowymi pakietami, przynoszącymi bezpieczeństwo i komfort użytkowników.

 

Renata Grochowska