Zadbaj o rodzinę i ubezpiecz się na życie

2014-06-30 15:48:00

Ubezpieczenie na życie często traktowane jest przez konsumentów jako niepotrzebny wydatek. Zawarcie takiej polisy to jednak jedna z najlepszych decyzji, jakie można podjąć, skupiając się na zabezpieczeniu przyszłości finansowej rodziny.

Zagrożeń dla naszego życia jest tak dużo, że ich wymienienie wymagałoby napisania obszernej książki. Zadania takiego podjął się Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, który opracował raport dotyczący sytuacji zdrowotnej ludności Polski. Wynika z niego, że warunki i długość życia obywateli naszego kraju ciągle odbiegają od standardów Unii Europejskiej, a zrównają się z nimi dopiero za około 15 lat. W najgorszej sytuacji znajdują się osoby zamieszkujące małe miejscowości, liczące do 5 tysięcy mieszkańców. Największym zagrożeniem dla naszego zdrowia i życia są natomiast choroby układu krążenia, które były przyczyną aż 46 proc. zgonów w roku 2010. Kolejne 25 proc. to nowotwory złośliwe. Trzecią co do wielkości przyczyną zgonów według badań Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego są natomiast nieprawidłowe diagnozy dolegliwości. Duży odsetek, aż 6,5 proc. zgonów to też przyczyny zewnętrzne, czyli np. wypadki komunikacyjne. Pełny raport dostępny jest na stronie http://www.pzh.gov.pl. Jak widać z zawartych w nim danych, ryzyko wystąpienia choroby i jej największych konsekwencji jest duże i trudno zabezpieczyć się przed nim. W takich sytuacjach warto pomyśleć jednak nie tylko o sobie, ale też o swoich bliskich.

Ubezpieczenie na życie wydaje się być mocno ambiwalentnym rozwiązaniem, gdyż z jednej strony zdajemy sobie sprawę, że „kiedyś” okaże się pomocne, jednak „obecnie” szkoda nam nadwyrężać budżet dodatkowymi składkami ubezpieczeniowymi. Takie postępowanie jest jednak więcej niż uzasadnione, przynajmniej w sytuacji, kiedy posiadamy rodzinę i np. zobowiązania kredytowe. W przypadku naszej śmierci wszelkie obowiązki spadną na małżonka lub dzieci, a Ci nie zawsze będą w stanie udźwignąć tak trudną sytuację. Choć zakup polisy i wszelkie argumenty za tym przemawiające odwołują się do emocji, to jest to zdecydowanie uzasadnione.

Przed podpisaniem polisy należy jednak dokładnie sprawdzić jej warunki w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także wszelkie wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela i sumy odszkodowań. Co równie ważne, zakres polisy można zmieniać i na bieżąco dostosowywać ją do potrzeb wynikających z naszego trybu życia. Pamiętajmy, że raz zakupiona polisa nie uchroni nas przed wszystkim zagrożeniami. W większości sytuacji należy samodzielnie dopilnować, aby ochrona była możliwie najszersza i najlepiej dopasowana do nas i do naszej rodziny.

Ilona Maciejuk