Mieszkasz na terenie zalewowym? Wykup polisę od powodzi

2014-06-11 11:21:00

W Polsce powodzie zdarzają się bardzo często, dlatego warto pomyśleć zawczasu o ubezpieczeniu, które ochroni nas przed ich skutkami.

Nie ma sposobu, aby skutecznie przeciwdziałać powodzi. Ten żywioł nie liczy się z naszymi środkami i staraniami. W takiej sytuacji jedynym rozsądnym rozwiązaniem pozostaje ubezpieczenie się od skutków powodzi. Osoby, które żyją na terenach zagrożonych powodziami, winny w pierwszej kolejności wiedzieć, że standardowe ubezpieczenie domu nie zawiera skutków powodzi. To oznacza, że aby czuć się bezpiecznie, musimy kupić osobną polisę. Jeśli zdecydujemy się na ubezpieczenie od skutków powodzi, to ochroni nas ono także przed burzami, gwałtownymi topnieniem śniegu, intensywnymi opadami deszczu i efektami zatkanych studzienek kanalizacyjnych. Jak widać, zakres ochrony jest szeroki i dlatego warto zainwestować w ten produkt.

Jeżeli chcemy znaleźć dobre ubezpieczenie przed skutkami powodzi, to praktycznie u każdego ubezpieczyciela znajdziemy interesującą propozycję. Wybór jest bardzo duży i można być z niego zadowolonym. Co istotne, w tym procesie większość propozycji rynkowych w ramach polisy nie zapewnia ochrony osobom mieszkającym na terenach zalewowych, a także na nabrzeżach jezior i rzek.

Trzeba pamiętać o bardzo ważnej kwestii związane z ubezpieczeniem od skutków powodzi. Chodzi o to, że wiele osób decyduje się na zakup takiej polisy w momencie, kiedy widzi, że zagrożenie powodzią jest nieuchronne. Z perspektywy towarzystwa ubezpieczeniowego sprzedaż polisy w takim momencie oznacza 100-proc. konieczność wypłaty odszkodowania. Chcąc uniknąć tej sytuacji, towarzystwa ubezpieczeniowe stosują tzw. okresy karencji. Oznaczają one, że polisa zacznie obowiązywać dopiero np. po 30 dniach od momentu podpisania umowy. W ten sposób towarzystwa zabezpieczają się przed klientami, którzy kupują polisę w momencie, kiedy woda jest już niedaleko. W tym miejscu należy wspomnieć o tym, że nie każdy ubezpieczyciel stosuje taki okres karencji. Przykładem tego może być choćby PZU.

Podsumowując, ubezpieczenie od skutków powodzi, zwłaszcza jeśli mieszkamy na obszarze zagrożonym nią, jest bardzo dobrym pomysłem. Nie ma co zwlekać z kupnem takiej polisy do samego końca. Najlepiej zabezpieczyć się zawczasu i spać spokojnie, mając świadomość, że jesteśmy odpowiednio chronieni.

Emilia Kasińska