Kiedy TU posądzi o wyłudzenie odszkodowania?

2014-10-07 15:08:13

Towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają setki tysięcy klientów, w związku z czym muszą liczyć się z możliwością trafienia na oszustów. Kiedy istnieje ryzyko posądzenia osoby domagającej się odszkodowania o próbę wyłudzenia go?

Odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej to niewątpliwie łakomy kąsek dla osób poszukujących łatwego zysku. Pod względem wyłudzeń Polska zajmuje od lat niechlubne czołowe lokaty, a to sprawia, że towarzystwa ubezpieczeniowe muszą podejmować coraz to nowe kroki w celu wykrywania takich zachowań. Wiele z takich działań jest skutecznych, jednak nigdy nie poznamy statystyk udanych oszustw, których prawdopodobnie w dalszym ciągu jest o wiele więcej. Taki stan rzeczy sprawia jest szkody nie tylko samym TU, ale często też uczciwym właścicielom polis, którzy niesłusznie mogą zostać posądzeni o próbę wyłudzenia.

Towarzystwo ubezpieczeniowe w każdym przypadku stara się możliwie najrzetelniej przeanalizować każdą sprawę i ocenić, czy poszkodowanemu rzeczywiście przysługuje prawo do odszkodowania. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z okolicznościami zdarzenia musimy być gotowi na zdwojoną ostrożność rzeczoznawców i ich podejrzliwość. W takich sytuacjach powinniśmy w miarę możliwości współpracować z przedstawicielami ubezpieczyciela i starać się rozwiać ich wątpliwości, a także przedstawić ewentualne dowody potwierdzające naszą rację.

Niestety czasami dochodzi do sytuacji, w której ubezpieczyciel mimo wszystko odmówi nam prawa do odszkodowania, a nawet skieruje do sądu sprawę o próbę wyłudzenia. W przypadku naszej niewinności nie powinniśmy jednak wpadać w panikę, a tym bardziej w rozpacz. Powodem niekorzystnego rozstrzygnięcia naszej sprawy może być bowiem wiele czynników, a wśród nich niekompetencja rzeczoznawców, brak wystarczających dowodów czy nawet próba uniknięcia odpowiedzialności przez ubezpieczyciela. W takich sytuacjach powinniśmy w pierwszej kolejności złożyć odwołanie do ubezpieczyciela, a jeśli to nie przyniesie skutku, skorzystać z opinii neutralnego rzeczoznawcy, który ponownie przeprowadzi ekspertyzę.

Choć takie postępowanie będzie kosztowało nas z pewnością sporo nerwów, warto walczyć o swoje prawa i przysługujące nam odszkodowanie.

Tomasz Słupczyński