Jakie dokumenty będą potrzebne do kredytu hipotecznego?

2014-06-13 14:12:00

Jeśli chcemy uzyskać kredyt hipoteczny, to niezbędne będzie przedstawienie licznych dokumentów. Sprawdź, co trzeba będzie przygotować.

Wnioskowanie o kredyt hipoteczny jest związane z koniecznością przedłożenia do banku szeregu dokumentów. Najlepiej już na samym wstępie wiedzieć, czego bank w takiej sytuacji od nas oczekuje po to, aby o niczym nie zapomnieć i niepotrzebnie nie opóźniać procesu wydawania decyzji kredytowej.

Jeśli staramy się o kredyt hipoteczny, to w większości przypadków będzie trzeba przedstawić dwa dokumenty tożsamości. Pierwszy to oczywiście dowód osobisty. Drugim może być w zależności od naszego wyboru: paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa lub legitymacja emeryta/rencisty.

Kolejny wymóg to przedstawienie dokumentacji dotyczącej zatrudnienia. Jeśli jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę, to konieczne będzie przedłożenie zaświadczenia od pracodawcy na temat naszego stosunku pracy, a także na temat naszych aktualnych dochodów. Gdy nasze zatrudnienie odbywa się na zasadzie umów cywilnoprawnych, to będziemy zobowiązani pokazać zazwyczaj umowy o współpracy wraz z rachunkami z okresu ostatniego roku. Jeżeli mamy obowiązek samemu płacić ZUS i podatek dochody to niezbędne będzie też zaświadczenie o niezaleganiu z takimi składkami.

Warto pamiętać o tym, że przy staraniu się o taki kredyt nie obejdzie się bez przedstawiania wyciągów bankowych z widocznym wpływem wynagrodzenia. Służą one temu, aby bank miał pewność, że zaświadczone dochody wpływają regularnie na nasze konto. Dlatego też potrzebne będą wyciągi z kilku miesięcy.

Na koniec trzeba wspomnieć o dokumentacji nieruchomości, która jest równie ważna, jak zaświadczenia na temat kredytobiorcy. Tutaj bank może wymagać od nas takich dokumentów jak oświadczenie o braku obciążeń finansowych danej nieruchomości, oświadczenie o księdze wieczystej, a także odpis z księgi wieczystej danego lokalu.

Jak widać, lista dokumentów potrzebnych do uzyskania kredytu hipotecznego jest dość długa. Jeśli zależy nam na nim, będziemy musieli jednak wszystkie je przedstawić. Z drugiej strony nie należy narzekać, że bank wymaga od nas aż tylu zaświadczeń i potwierdzeń. Kredyt hipoteczny to dla takiej instytucji zawsze duże ryzyko. Zaświadczenia są praktycznie jedynym sposobem na weryfikację zdolności kredytowej wnioskującego. Dzięki nim obie strony są w tej transakcji bezpieczniejsze.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam