Czym jest kredyt technologiczny?

2014-05-19 09:35:00

Jedną z możliwości inwestowania w rozwój firmy z pomocą zewnętrznego wsparcia finansowego jest kredyt technologiczny.

Przedsiębiorcy z pewnością wiedzą, co to są kredyty na działalność firm. Wiedzą też, jak trudno jest w bankach o takie kredyty. Czy wiedzą również, co to jest kredyt technologiczny i na co jest przeznaczany? Wyjaśnijmy to. Kredyty technologiczne udzielane są w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Kredyt Technologiczny”, ale tylko przez banki, które podpisały porozumienie na udzielanie takich kredytów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Pieniądze uzyskane w ramach tego programu muszą być spożytkowane na wdrożenie nowych technologii albo ich udoskonalonej wersji, a konkretnie takich technologii, które nie funkcjonują na świecie dłużej niż 5 lat. Najczęściej można uzyskać w tych bankach 75 proc. wartości inwestycji, ale są banki, które finansują tego rodzaju inwestycje w całości.

Kredyt technologiczny stanowi pewną odmianę kredytu inwestycyjnego, bowiem też jest spożytkowany na inwestowanie w rozwój przedsiębiorstwa. Warto wiedzieć, że kwota kredytu technologicznego nie może przekroczyć 2 mld euro. Generalnie kredyt technologiczny powinien być wydany zgodnie z zaleceniami BGK, ale istnieją też tzw. wydatki kwalifikowane, na które można przeznaczyć kredyt technologiczny. Najczęściej są to koszty poniesione ze względu na zakup nieruchomości, zakup lub wytworzenie środków trwałych, zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków lub budowli, a także pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budowli lub budynków. Zresztą o szczegółach przeznaczenia kredytu technologicznego można dowiedzieć się w BGK lub bezpośrednio w bankach. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z takiego kredytu, mają też szansę na tzw. premię technologiczną, którą przyznaje BGK. Jest to premia, która spożytkowana może być jedynie na pokrycie spłaty części rat kredytu technologicznego.

Z kredytem technologicznym jest jednak jak z wieloma projektami, które finansowane są przez Unię Europejską. Mianowicie warunki, jakie muszą spełnić przedsiębiorcy, by uzyskać kredyt technologiczny, są bardzo rygorystyczne, a wszelkiego rodzaju obostrzenia oraz procedury bankowe często odstraszają przedsiębiorców od starań o taki kredyt. Z pewnością nie są to kredyty skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw, lecz do dużych, które poszukują środków na rozwój swych firm.

Każda forma pomocy finansowej czy też inaczej finansowania zewnętrznego dla firm jest nie do przecenienia. Bez zewnętrznego finansowania żadna firma nie przetrwa na rynku: firmy muszą się rozwijać, muszą stawiać przed sobą coraz to nowe wymagania, a to wszystko kosztuje. Istnieją wprawdzie programy unijne czy kredyty kupieckie, istnieje leasing, ale bez kredytów bankowych trudno byłoby firmom utrzymać się na rynku.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam