Na czym polega renta hipoteczna?

2014-06-04 14:00:00

Ministerstwo Finansów 29 kwietnia zaczęło pracę nad projektem ustawy o hipotecznym kredycie odwróconym, który ma ułatwić osobom starszym samodzielne, spokojne życie bez pomocy najbliższych i państwa. Czym jest i na czym polega renta hipoteczna?

W polskim prawie pojawiła się wzmianka o tzw. rencie hipotecznej, czyli odwróconym kredycie hipotecznym. Został on stworzony z myślą o emerytach i rencistach, którzy otrzymują od państwa stosunkowo niewielkie świadczenia. Współczesne potrzeby konsumenckie sprawiają, iż coraz trudniej starszym osobom utrzymać się na emeryturze. Takie rozwiązanie w założeniu ma poprawić jakość życia po ukończeniu 65 lat.

Renta hipoteczna polega na przeniesieniu własności danego lokalu (mieszkania lub domu) należącego do konkretnej osoby na właściwą instytucję finansową. W zamian za to były właściciel może dożywotnio zamieszkiwać daną nieruchomość, otrzymując comiesięczne świadczenie, wypłacane przez bank. W przeciwieństwie do klasycznego kredytu to instytucja finansowa zobligowana jest do spłat rat względem klienta. 

W pierwszej kolejności ustalana jest wartość rynkowa danego lokalu. Jest ona oszacowana i dokładnie sprawdzona przez rzeczoznawcę majątkowego. Na jej podstawie instytucja kredytowa wypłaca świadczenie na określoną kwotą, która może być przekazana w jednorazowej transzy bądź w comiesięcznych ratach. Decyzję o sposobie odbioru środków podejmuje kredytobiorca.

Istotą odwróconego kredytu hipotecznego jest możliwość spożytkowania uzyskanych pieniędzy w dowolny sposób. Może to oznaczać wyjazd na wymarzony urlop, spłata zaległych należności bądź wykorzystanie gotówki na bieżące potrzeby. Oczywiście przed podpisaniem umowy kredytowej bank ma obowiązek dostarczenia osobie zainteresowanej dokładnych informacji dotyczących długości zawieranej umowy, rodzaju kredytu, jego kwoty, a także oprocentowania. Podane wiadomości muszą być dostarczone w formie pisemnej. Warto pamiętać, że prawo dopuszcza odstąpienie od zawartej umowy kredytu w dowolnym momencie, z zachowaniem trzymiesięcznego terminu. Tuż po podpisaniu dokumentów, kredytobiorca może także wycofać się z podjętej decyzji w terminie nie przekraczającym 10 dni. W takim przypadku nie trzeba podawać powodu.

Kto udziela rent hipotecznych? Wszystkie instytucje finansowe objęte ustawą o prawie bankowym. Ma to ochronić osoby starsze przed niewłaściwymi i nielegalnymi precedensami nieuczciwych firm. 

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam