Program Mieszkanie dla Młodych obejmuje domy, ale...

2014-06-04 16:03:00

Przewidziany na lata 2014-2018 program Mieszkanie dla Młodych obejmuje domy, ale dofinansowanie do ich budowy udzielane jest na specyficznych zasadach. Dlaczego?

Program Mieszkanie dla Młodych, którego celem jest dofinansowanie zakupu mieszkań dla młodych małżeństw oraz singli, jest pomysłem zastępującym Rodzinę na Swoim. Głównym założeniem projektu jest wsparcie osób rozpoczynających wspólną drogę w zakupie wymarzonego mieszkania bądź budowy domu. Niestety, jak w wielu innych przypadkach, aby otrzymać taką pomoc, należy spełniać określone kryteria i dopasować się do z góry narzuconych przez rząd norm.

W przypadku dofinansowania związanego z budową domu w ramach MDM należy pamiętać, że głównym kryterium jest wiek osoby/osób składających wniosek. Ustawodawca określił go na 35 rok życia (w przypadku małżeństw decyduje wiek młodszego partnera). Osoby ubiegające się o udział w programie Mieszkanie dla Młodych nie mogą być właścicielami ani współwłaścicielami innych nieruchomości ( w chwili wnioskowania a także w przeszłości). Powierzchnia budowanego domu jednorodzinnego nie może przekraczać 100 m kw. chyba, że nabywca wychowuje co najmniej trójkę dzieci - wówczas powierzchnia maksymalna może wynosić 110 m kw. Dofinansowaniem objęte jest maksymalnie 50 m kw. powierzchni użytkowej. Pozytywną wiadomością jest fakt, iż osoby budujące własny dom jednorodzinny w systemie gospodarczym, które nadbudowują czy rozbudowują budynek, aby stworzyć lokal mieszkalny mogą ubiegać się o częściowy zwrot z podatku VAT (odprowadzanego przy zakupie materiałów budowlanych), ale tylko w przypadku, gdy pozwolenie na budowę było wydane po 1 stycznia bieżącego roku.

Niestety minimalny okres spłaty kredytu, do którego można ubiegać się o dofinansowanie, wynosi obecnie 15 lat. Oznacza to, że osoby, które marzą o własnym domu spłaconym w krótszym czasie muszą zapomnieć o takim rozwiązaniu. Aby ubiegać się o kredyt w wyżej wymienionym programie, należy złożyć wniosek o dofinansowanie do 30 września 2018 roku.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam