Rozliczamy VAT przy kredycie inwestycyjnym

2014-05-20 16:08:00

Coraz większa ilość polskich przedsiębiorców podejmuje decyzję o zaciągnięciu kredytu inwestycyjnego. Cel, na jaki są pożytkowane uzyskiwane w ten sposób pieniądze, bywa różny. Większość kredytobiorców zastanawia się jednak przy tym, jak rozliczyć podatek VAT przy kredycie inwestycyjnym, by zyskać jak najwięcej.

Starania o kredyt inwestycyjny podejmuje wielu konsumentów. W dzisiejszych czasach, przy spowolnieniu gospodarczym oczywistym faktem jest dbałość o rozwój firmy. W przeciwnym razie zostaniemy szybko wyparci z obiegu. Środki, które trafiają na rachunek kredytobiorcy, są zatem dynamicznie wykorzystywane na cele związane z zakupem maszyn, wynajęciem lokalu itp. Są one na bieżąco rozdysponowane, stąd też pojawia się wątpliwość, czy odsetki, które są naliczane w skali miesiąca, kredytobiorca ma prawo wliczyć sobie w koszty podatkowe?

Rozliczenie VAT-u przy kredycie inwestycyjnym

W którym momencie kredytobiorca może dokonać odliczenia? Otóż ustawodawca nie przewiduje w tej kwestii żadnych uzależnień w kontekście formy kredytu. Nie ma więc żadnego znaczenia to, czy kredyt ma charakter konsumpcyjny czy właśnie inwestycyjny. Aby móc rozliczyć podatek istotne jest bowiem to, w jaki sposób środki zostaną wykorzystane. W związku z tym, aby skorzystać na rozliczeniu podatku, powinniśmy pozyskane z kredytu fundusze przeznaczyć na działania związane z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. Odsetki płacone w ratach stanowią w związku z tym koszty podatkowe ponoszone przez firmę.

Kto odliczy VAT?

Otóż to, że prowadzimy działalność gospodarczą nie jest w żaden sposób wyznacznikiem możliwości odliczenia VAT-u. W sytuacji, kiedy kredytobiorca wyda środki na inne cele niżeli te związane z prowadzoną firmą, wówczas odsetki nie będą wchodziły w poczet kosztów podatkowych. Dodatkowo w odniesieniu do odsetek należy wziąć pod rozwagę ograniczenia kosztowe. Nie wszystkie wydatki można bowiem obciążyć kosztami. Odsetki, które maksymalizują koszty związane z inwestycją, nie zostaną wzięte pod uwagę jako koszty uzyskania przychodu.

Reasumując kwestię rozliczania podatku VAT przy kredycie inwestycyjnym – odsetki mogą zostać wliczone w koszty firmy wówczas, jeżeli kredyt został spożytkowany na cele związane z rozwojem działalności gospodarczej.

Renata Grochowska