Podpisałeś niekorzystną umowę pożyczki? Odstąp od niej za darmo

2014-06-02 12:53:00

Podpisałeś niekorzystną umowę kredytu lub pożyczki i chcesz z niej zrezygnować? Nic trudnego, masz do tego prawo. 

Nie od dziś wiadomo, że przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy warto zapoznać się z jej treścią. Jednak ilu klientów tak naprawdę czyta to, co podpisuje? Zwykle wierzą na słowo konsultantom, doradcom finansowym, zamiast przeczytać podpisany dokument od A do Z. Dlatego niekiedy zdarza się, że w świadomy lub w mniej świadomy sposób zawierają niekorzystną dla siebie umowę kredytową. Co wtedy począć? Czy trzeba dalej wypełniać jej postanowienia, czy też można odstąpić od niej? Warto znać zarówno swoje obowiązki, jak i prawa.

Od wejścia nowej ustawy z 18 grudnia 2011 roku o kredycie konsumenckim każdy kredytodawca ma obowiązek dołączyć do kompletu dokumentów przeznaczonych dla klienta wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ustawa o kredycie konsumenckim daje kredytobiorcy prawo odstąpienia od umowy kredytu czy pożyczki bez konieczności podania przyczyny. Klient banku ma 14 dni na złożenie rezygnacji z umowy. Rezygnację może wysłać w formie pisemnej lub złożyć osobiście w siedzibie banku, w którym podpisał niekorzystną dla siebie umowę kredytową.

Po złożeniu rezygnacji klient banku ma 30 dni na zwrot otrzymanej gotówki, włącznie z należnymi odsetkami. Instytucja finansowa nie ma prawa do żadnych innych korzyści z tytułu zawarcia umowy kredytowej. Po wysłaniu rezygnacji z umowy kredytowej i zwrocie pożyczonych środków finansowych do banku dokument ten traci ważność i żadna ze stron nie jest już w żaden sposób związana jego postanowieniami. Czyli nikt, ani bank, ani kredytobiorca, nie może domagać się zadośćuczynienia lub odszkodowania.

Nie zmienia to jednak faktu, iż warto przed podpisaniem umowy kredytowej zapoznać się jej treścią oraz sprawdzić, czy bank dołączył do niej wzór wypowiedzenia. Pozwoli to uniknąć przykrych niespodzianek oraz długiego spłacania niekorzystnego zobowiązania. Po prostu czytać, czytać i jeszcze raz czytać wszystko przed złożeniem podpisu.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam