Zanim wybierzesz pożyczkę z ubezpieczeniem, zastanów się

2015-02-25 17:56:31

Klientom, którzy chcą skorzystać z pożyczki lub kredytu, bank niemal zawsze proponuje ubezpieczenie. Czy warto decydować się w tej sytuacji na polisę, czy lepiej skorzystać z tego typu finansowania bez takiej asekuracji?

Obecnie nic się tak dobrze nie rozwija w naszym kraju, jak rynek kredytów i pożyczek. Z miesiąca na miesiąc, jak grzyby po deszczu, pojawiają się nowe firmy oferujące rozmaite pożyczki gotówkowe, zarówno on-line, jak i też tradycyjnym kanałem sprzedaży (w placówkach stacjonarnych).

Warte podkreślenia jest to, że coraz częściej pożyczki gotówkowe (zarówno te, które są udzielane przez banki na dłuższy okres, jak i te mające charakter chwilówek) coraz częściej są ubezpieczane. Ubezpieczenie pożyczek gotówkowych jest wynikiem współpracy firm udzielających tego typu finansowania z rozmaitymi towarzystwami ubezpieczeniowymi. Pomaga to ograniczyć ryzyko kredytowe, jednocześnie zwiększając zarobek pożyczkodawcy.

Ubezpieczenie pożyczki gotówkowej daje klientowi bezpieczeństwo na wypadek zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności życiowych. Dzięki takiemu zabezpieczeniu ma on pewność, że jeżeli jemu coś się stanie, to jego spadkobiercy nie będą zobowiązani do spłaty części, ani tym bardziej całości zadłużenia.

Najczęstszymi ubezpieczeniami dodawanymi do pożyczek konsumenckich są:

  • Ubezpieczenie na życie.
  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – tak zwane NNW.
  • Ubezpieczenie od wystąpienia uszczerbku na zdrowiu lub hospitalizacji ubezpieczonego pożyczkobiorcy.
  • Ubezpieczenie od utraty pracy.

Ubezpieczenie pożyczki jest dla pożyczkobiorcy korzystnym rozwiązaniem, zmniejsza bowiem jego ryzyko kredytowe. Będzie tak jednak tylko wtedy, gdy polisa przewiduje szeroki zakres ochrony - a z tym w przypadku ubezpieczeń do kredytów bywa różnie. Firma udzielająca wsparcia finansowego powinna do umowy pożyczki dołączyć ogólne warunki ubezpieczenia, tak aby pożyczkobiorca mógł się z nimi dokładnie zapoznać. Warto zapytać pożyczkodawcę również o to, na jak długo zawarta jest umowa ubezpieczenia.

Zanim podpiszemy jakąkolwiek umowę pożyczki, warto najpierw dowiedzieć się, czy proponowane do niej ubezpieczenie jest w ramach danej oferty obligatoryjne, czy też fakultatywne. Pamiętajmy, że polisa do kredytu niemal zawsze podnosi koszty spłaty zadłużenia, nawet jeśli w zamian za jej wykupienie zyskujemy np. na niższym oprocentowaniu.

Ilona Maciejuk