Małżeństwo nie odpowiada wspólnie za długi jednego z partnerów

2014-05-19 14:38:00

Single odpowiadają jedynie za swoje długi. A jak to jest w przypadku małżeństw?

Istnieją sytuacje, kiedy za długi małżonka niekoniecznie musi odpowiadać partner. Wraz z zawarciem związku małżeńskiego automatycznie tworzy się ustawowa wspólność majątkowa. Oznacza to, że z datą ślubu wszystko, czego dorobili się współmałżonkowie, należy do nich na równych prawach. Obojętnie, kto wyłożył pieniądze na zakup mieszkania, innej nieruchomości czy wyposażenia lokalu, który zamieszkują – należy to na równych prawach do obojga małżonków. Sprawy te reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Co możemy zrobić, by nie odpowiadać za długi współmałżonka? Najlepiej spisać tak zwana intercyzę, czyli podpisać przed notariuszem rozdzielność majątkową. Przed notariuszem, ponieważ tylko taki dokument jest ważny. Intercyzę można podpisać tak przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i w czasie jego trwania. Czy istnieją inne sposoby na uniknięcie odpowiedzialności majątkowej za długi partnera? Trzeba wiedzieć, że za długi współmałżonka partner nie odpowiada, jeżeli powstały one przed zawarciem związku małżeńskiego. Współmałżonek nie odpowiada za długi partnera, jeżeli nic nie wiedział o zadłużeniu. To do wierzyciela należy udowodnienie, że było inaczej. Istnieją przecież kredyty gotówkowe, w przypadku których do pewnej kwoty nie jest potrzebna zgoda współmałżonka na jego zaciągnięcie.

Jest jeszcze wiele innych sytuacji, kiedy małżonek nie odpowiada za długi partnera. Nie są to jednak sprawy proste, a każdy przypadek jest inny. W kwestiach spornych najlepiej skontaktować się z prawnikiem. Nie da się kontrolować wszystkich poczynań partnera, więc dobrze przynajmniej znać odpowiednie przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – chyba że mamy nieograniczone zaufanie do współmałżonka. Istnieją jednak partnerzy, którzy niekoniecznie są lojalni. Intercyza też nie stanowi idealnego rozwiązania: nie zawsze pozytywnie wpływa ona na życie małżeńskie.

Ilona Maciejuk