Jakim zmianom może podlegać umowa kredytowa?

2014-05-20 12:44:00

Umowa kredytowa to dokument prawny regulujący relacje między bankiem i kredytobiorcą. Trzeba jednak wiedzieć, że również ona może podlegać zmianom.

Umowy kredytowe są podpisywane po to, aby regulować relacje między kredytobiorcą a bankiem. Najczęściej tego typu dokumentu posiadają cały szereg skomplikowanych klauzul. Warto zdawać sobie sprawę z ich obecności. Do obowiązków każdego potencjalnego kredytobiorcy należy dokładne przeczytanie wszystkich punktów umowy.

Ile punktów umowy tyle możliwych zmian. Oczywiście mamy na myśli sytuację kiedy klient nie wywiązuje się z terminowych spłat. Wtedy to może dojść do restrukturyzacji kredytu, czyli zmiany warunków jego obowiązywania. Takie sytuacje następują jednak tylko kiedy mamy problemy z terminowymi spłatami. Jeśli wszystko przebiega według planu to nie ma też mowy o zmianach w umowie.

Zmiany w umowach kredytowych można podzielić z grubsza na te wynikające z problemów kredytobiorcy oraz te, które wprowadza bank. Pierwsze opisaliśmy już wcześniej. Takie zmiany najczęściej skutkują wydłużeniem okresu spłaty, zwiększeniem oprocentowania lub po prostu wakacjami kredytowymi tak, aby konsument mógł uzbierać potrzebne środki na dalszą spłatę. W praktyce w takich sytuacjach dochodzi do podpisania nowej umowy między bankiem i klientem.

Druga ewentualność to zmiany w umowie wynikające z działań banku. Może zdarzyć się na przykład tak, że bank samemu zaproponuje nam zmianę typu rat (z malejących na rosnące lub odwrotnie). Może pojawić się również sytuacja, że bank zaproponuje nam podwyższenie kwoty kredytu na preferencyjnych warunków. Takich sytuacji jest coraz więcej i jako klient powinniśmy być świadomi, że banki mogą nam proponować aneksy i rozszerzenia.

Reasumując, umowy kredytowe podlegają zmianom. Najczęściej spotykanymi są wydłużenia okresu karencji i skrócenia okresu karencji. Często pojawiają się też zmiany waluty kredytu, wydłużenia okresu kredytowania lub wcześniej wspomniane zmiany typu rat. Umowa może też zmienić się poprzez dodanie lub odłączenie współkredytobiorcy, a także poprzez wprowadzenie dodatkowego zabezpieczenia. Możliwości jak widać jest całkiem sporo. My jako klienci mamy obowiązek zdawać sobie z nich sprawę i rozumieć konsekwencje jakie ze sobą niosą.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam