Informacje w BIK-u mogą być nieaktualne

2014-08-19 14:04:00

Informacje, jakie banki i SKOK-i przekazują do BIK-u na temat obsługiwanych przez nie zobowiązań kredytowych powinny być regularnie uaktualniane. Tak się jednak nie zawsze dzieje. Wnioskując o kolejny kredyt, możemy być niemile zaskoczeni, dowiadując się przykładowo, że naszą wiarygodność kredytową psuje niespłacona pożyczka, jaka jeszcze widnieje w BIK-u. Co z tym robić?

Biuro Informacji Kredytowej jest instytucją, która zbiera informacje dotyczące historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów. Z większości informacji gromadzonych w BIK-u korzystać mogą głównie banki oraz SKOK-i. Dane, które przechowywane są w BIK-u, są bardzo istotne dla kredytobiorców, gdyż wszystkie banki korzystają z nich w celu ustalenia zdolności i wiarygodności kredytowej wnioskodawców. Na podstawie danych zawartych w bazie określany jest między innymi scoring, czyli ocena danego klienta pod względem ryzyka kredytowego, jakie niesie pożyczenie mu pieniędzy.

Uzyskując wgląd do płatnego raportu BIK sami możemy uzyskać jego rozszerzoną wersję z oceną punktową, czyli scoringiem, która w przybliżeniu pozwala zweryfikować, w jaki sposób banki mogą zadecydować o tym, czy udzielą nam kredytu (choć raport BIK jest jedynie jednym z czynników pozwalających na wydanie decyzji kredytowej).

Pozytywne informacje w BIK-u

Większość informacji, która trafia do BIK-u, to informacje pozytywne. Spłacane w terminie raty kredytowe pozytywnie wpływają na wysokość oceny punktowej w BIK. Im wyższy jest scoring, tym łatwiej uzyskać kredyt oraz rosną szanse na uzyskanie finansowania na korzystniejszych warunkach. Do BIK-u trafiają również negatywne informacje o niespłaconych zobowiązaniach, opóźnieniach w spłatach, które wpływają negatywnie na scoring. W BIK-u każde zadłużenie może uzyskać różne statusy: zaległość do 30 dni, od 30 do 90 dni, od 91 do 180 dni, powyżej 180 dni, windykacja, egzekucja, odzyskany, umorzony.

Nieaktualne informacje w BIK-u

W BIK-u dane udostępniane są przez instytucje finansowe. BIK samodzielnie nie usuwa ani nie aktualizuje informacji kredytowej. Z tego powodu mogą zdarzyć się sytuacje, że dane o kredytobiorcy są nieaktualne. Może to negatywnie wpłynąć na możliwości uzyskania kredytu przez danego wnioskodawcę. Nieaktualne informacje mogą pojawić się w wyniku opóźnienia w aktualizacji danych przez bank.

Uzyskując raport z BIK-u, można dokładnie sprawdzić informacje, które w bazie umieszczają banki. Na tej podstawie można ocenić, czy w raporcie nie znajdują się nieaktualne dane, które trzeba wyjaśnić bezpośrednio w banku, by z raportu BIK-u zostały usunięte.

Tomasz Słupczyński