Uważaj na ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

2014-08-19 12:37:39

Zbyt wielu klientów nie czyta dokładnie ani ogólnych warunków ubezpieczenia, ani treści samych umów. Tymczasem warto to robić, szczególnie skupiając się na ograniczeniach odpowiedzialności ubezpieczycieli.

Umowy ubezpieczeniowe często zawierają wiele haczyków, na które dają się schwytać klienci towarzystw ubezpieczeniowych, którzy z reguły nie czytają podpisywanych przez siebie dokumentów. Zdarza się także, że treść umowy jest tak skonstruowana, że przeciętny Kowalski tak naprawdę nie do końca rozumie warunki, na jakie się godzi. Jest to dość ryzykowne postępowanie, ponieważ firma ubezpieczeniowa na ogół będzie dążyć do tego, aby w razie szkody rekompensata była jak najniższa. Sprawdźmy na przykładzie ubezpieczenia kredytu, co robią firmy ubezpieczeniowe, aby zarobić na klientach jak najwięcej.

Pamiętajmy, że przy ubezpieczeniach kredytu łatwo wpaść w pułapkę, ponieważ bankom zależy na największych zyskach przy jednocześnie jak najwęższym zakresie ochrony. Dlatego należy pamiętać, aby nie sięgać po tanie ubezpieczenia lecz ubezpieczenia z najwyższą ochroną. Żądać należy, aby bank przedłożył pożyczkobiorcy polisę ubezpieczeniową do analizy jej zapisów, bowiem często jest tak, że całym beneficjentem jest bank, a ubezpieczony niekoniecznie jest w tej polisie ujęty.

Każdy kredytobiorca powinien czytać OWU, a więc ogólne warunki ubezpieczenia, a szczególnie rozdziały dotyczące definicji, których używa ubezpieczyciel, zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. Należy też wiedzieć, że dodatkowe konto, jakiego żąda bank, może być zbędnym obciążeniem finansowym. Sprawdzić również należy, kiedy i w jakich sytuacjach może wzrosnąć rata kredytu. Warto zdawać sobie sprawę, że rynek ubezpieczeniowy jest specyficzny. Towarzystwa ubezpieczeniowe mają swoje sposoby, by wpisać do umów ubezpieczeniowych klauzule, które nie leżą w interesie ubezpieczonych. Wprawdzie w przypadku kontroli mogą zapłacić wysokie kary, ale z reguły zyski znacznie przewyższają potencjalne straty z tytułu kar naliczanych przez organa kontrolne.

Bez wyjątków należy czytać umowy przed ich podpisaniem, a także dokładnie zapoznać się z wszelkiego rodzaju regulaminami. Ubezpieczyciel zazwyczaj dąży do udowodnienia klientowi jego winy i do niewypłacenia odszkodowania. Klienci firm ubezpieczeniowych już o tym wiedzą, dlatego w przeprowadzonej analizie rynku ubezpieczeniowego wielu z nich podkreśla, że nie ubezpieczają się, ponieważ wiedzą, że i tak ubezpieczenie nie zostanie im wypłacone. Na potwierdzenie tych słów wystarczy informacja na temat tego, że ponad ćwierć miliona kierowców nie wykupiło nawet obowiązkowego ubezpieczenia OC, a ponad połowa nie korzysta z autocasco. Być może takie wiadomości sprawią, że ubezpieczalnie z czasem zmienią swoją politykę.

Renata Grochowska