Wartość odtworzeniowa a rzeczywista w ubezpieczeniu majątkowym

2014-06-07 19:07:00

Polisy majątkowe występują w dwóch formach, których istotą jest wartość odtworzeniowa lub rzeczywista przedmiotu ubezpieczenia. Warto poznać ich specyfikę oraz najważniejsze różnice.

Ubezpieczenia majątkowe cieszą się zasłużoną popularnością wśród konsumentów. Jest to znakomity sposób na zabezpieczenie swojego majątku, który pozwala nam się czuć znacznie pewniej i spokojniej. Odpowiednie ubezpieczenie we właściwym momencie może nam nawet uratować budżet.

Na rynku finansowym ubezpieczenia majątkowe istnieją w dwóch formach: w formule wartości rzeczywistej i wartości odtworzeniowej. To rozróżnienie ma bezpośredni wpływ na to, jak w razie wypłaty odszkodowania będą wyglądać świadczenia.

Ubezpieczenie z wartością odtworzeniową

Opcja z wartością odtworzeniową to ubezpieczenie, które wiąże się z wypłatą kwoty pozwalającej nam na naprawienie szkody. Weźmy na przykład telewizor. Jeśli ubezpieczyliśmy go w tej formule, to w razie jakiegoś wypadku otrzymamy od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowanie w kwocie, która pozwoli nam na kupno nowego telewizora. Będzie to kwota, która umożliwi kupno modelu o takich samych parametrach lub po prostu takiego samego telewizora. Ta forma ubezpieczenia jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku takich ruchomości, które szybko się amortyzują. Wynika to z prostej kalkulacji. Jeśli ubezpieczymy np. telewizor w formule wartości rzeczywistej, to po czterech latach - gdyby zdarzyła się szkoda - otrzymamy niższą kwotę niż gdybyśmy posiadali ubezpieczenie w formule wartości odtworzeniowej.

Ubezpieczenie z wartością rzeczywistą

Druga możliwość to ubezpieczenie z wartością rzeczywistą. Tutaj podpisujemy polisę, w której przypadku kwota odszkodowania uwzględnia stopień zużycia danej ruchomości (amortyzację). Tym samym jeśli nasz telewizor zostanie skradziony po dwóch latach, to towarzystwo ubezpieczeniowe nie zwróci nam kwoty, która by pozwoliła na kupno takiego samego nowego telewizora, lecz zwróci nam kwotę pomniejszoną o amortyzację.

Konsument, który stoi przed opcją wyboru pomiędzy dwoma typami ubezpieczeń, powinien w pierwszej kolejności przemyśleć, co jest dla niego w przypadku takiej polisy najważniejsze. Wiadomo, że ubezpieczenie w formule odtworzeniowej będzie droższe, ale z drugiej strony zapewnia o wiele korzystniejsze odszkodowanie. To, na co się zdecydujemy, zależy na pewno od naszych możliwości finansowych, a także wartości ruchomości lub nieruchomości, którą chcemy ochronić.

Emilia Kasińska