Rodzaje ubezpieczeń do kredytów

2014-05-16 18:37:00

Coraz więcej banków oferuje swoim klientom ubezpieczenia do kredytów. Na jakie rodzaje ochrony możemy liczyć w przypadku tego typu polis?

Ubezpieczenie kredytu to coraz częściej proponowany produkt finansowy. Jeśli decydujemy się obecnie na skorzystanie z pożyczki w banku, to możemy być pewni, że ten nam zaproponuje takie rozwiązanie. W niektórych przypadkach, np. gdy kredytobiorca ma słabszą zdolność czy wiarygodność kredytową, wykupienie polisy do kredytu może być obowiązkowe. Jakiego rodzaju propozycje w tym zakresie przedstawiają banki? Jak można zabezpieczyć nasz kredyt?

Ogólnie ujmując, polisy ubezpieczeniowego do kredytów można podzielić na trzy grupy. Ten podział jest związany z konstrukcją umowy i jej specyfiką. Pierwsze to umowy ubezpieczenia indywidualnego. Drugie to umowy ubezpieczeń grupowych. Trzecia kategoria to umowy zawierane przez bank i na jego rzecz. Każdy z tych rodzaju podlega trochę innym regulacjom. Z perspektywy konsumenta najważniejsze jest ubezpieczenie indywidualne i to właśnie nim się w tym tekście zajmiemy.

Ubezpieczenia indywidualne do kredytów mogą mieć różną specyfikę. Chodzi tu przede wszystkim o ich zakres. Tak jak w przypadku zwykłych produktów ubezpieczeniowych, tak i tutaj należy wyróżnić ubezpieczenia pełne, oferujące kompleksowy zakres ochrony i takie, które skupiają się tylko na jednej sytuacji. Praktyka pokazuje, że najczęściej stosowanymi ubezpieczeniami, które są dodawane do kredytu, są ubezpieczenia na życie, od następstw nieszczęśliwych wypadków, polisy od utraty pracy oraz ubezpieczenia na wypadek choroby lub trwałego inwalidztwa.

Trzeba pamiętać, że wszystkie wymienione tu kategorie są bardzo ogólne. Oznacza to ni mniej, ni więcej tyle, że kredytobiorca i przyszły ubezpieczony ma obowiązek sprawdzenia dokładnie, jaki zakres ochrony polisy te będą oferować i jakie wyłączenia uwzględniają. Może okazać się wszak, że np. ubezpieczenie na wypadek choroby zawiera szereg wyłączeń, które dotyczą przyczyny choroby i sytuacji, która ją wywołała. Dopiero dokładne przeczytanie warunków takiej polisy pozwoli nam określić, czy ubezpieczenie jest dla nas korzystne.

Jak widać, możliwości ubezpieczenia spłaty zaciąganego kredytu jest bardzo dużo. Choć wybór jest spory, to należy pamiętać, że jako kredytobiorca zazwyczaj nie mamy obowiązku kupowania polisy. Zanim zdecydujemy się na taki krok, trzeba dokładnie przeanalizować zakres ochrony, jaki ona nam zapewnia i ocenić, czy w kontekście kosztów samego kredytu jest opłacalna.

Emilia Kasińska