Ubezpieczenie majątkowe zawrze nie tylko właściciel mieszkania

2014-05-19 11:15:00

Ubezpieczenie majątkowe jest jednym z ważniejszych ubezpieczeń. Celem ochrony w sytuacjach nieprzewidywalnych, jak zalanie, pożar, kradzież itd., nie tylko właściciel mieszkania może je ubezpieczyć.

Rynek ubezpieczeniowy i produkty ubezpieczeniowe nie są zbyt przejrzyste dla przeciętnego klienta. Są skomplikowane i aby wybrać jak najkorzystniejsze dla siebie ubezpieczenie, trzeba albo znać się na tym rynku, albo poprosić o pomoc brokera ubezpieczeniowego.

Wartość majątku a wysokość ubezpieczenia

Decydując się na analizę produktów ubezpieczeniowych, szczególnie na ubezpieczenie mieszkania lub domu, warto szukać takiego ubezpieczenia, które pozwoli w razie całkowitego zniszczenia, odbudować je w całości lub nabyć nowe. Należy dążyć do tego nawet pod warunkiem uiszczenia wyższej składki ubezpieczenia. Trzeba pamiętać o tym, że istnieje różnica pomiędzy wartością odtworzeniową a rzeczywistą, czyli tą po odjęciu amortyzacji. Ponadto należy dokonać inwentaryzacji wyposażenia mieszkania przed decyzją o ubezpieczeniu mieszkania lub domu, aby określić wysokość ubezpieczenia ruchomości znajdujących się w pomieszczeniach. Nie trzeba ubezpieczać nieruchomości od takich zdarzeń, jak trzęsienie ziemi czy powódź, jeśli wiadomo, że takie zdarzenia nie wystąpią. Warto przemyśleć, czy ubezpieczenia mieszkania i domu nie połączyć z innymi ubezpieczeniami, np. z ubezpieczeniem samochodu, ponieważ z pewnością firma ubezpieczeniowa zaproponuje zniżkę.

Właściciel a najemca mieszkania

Czy umowę na ubezpieczenie mieszkania może zawrzeć tylko jego właściciel? Generalnie tak, ponieważ umowę ubezpieczeniową może zawrzeć jedynie osoba posiadająca tytuł prawny do danego mieszkania, czyli prawo własności mieszkania lub domu, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, może to być również decyzja administracyjna do lokalu kwaterunkowego. Istnieją też oferty ubezpieczenia mieszkań przez osoby wynajmujące mieszkania, ale jest to tylko ubezpieczenie dotyczące ruchomości najmujących. Pytań o to, czy tylko właściciele mogą ubezpieczyć mieszkanie, jest wiele. Odpowiedzi są jednoznaczne, ale występują przypadki, kiedy wieloletni najemcy ubezpieczali mieszkania i otrzymywali odszkodowania, np. w razie zalania. Jednakże czasami można się na takim ubezpieczeniu rozczarować, ponieważ odszkodowanie należy się tylko właścicielowi mieszkania, a nie najemcy, mimo iż ten płaci składki ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie dobrowolne

Wysokie ceny mieszkań, drogie kredyty hipoteczne i niechęć banków do ich udzielania sprawiają, że wiele osób żyje w wynajętych mieszkaniach, nawet domach. Z tej racjo tak często pojawiają się pytania o ich ubezpieczenie. Należy podkreślić, że nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe, więc można z niego nie korzystać. Ubezpieczenie mieszkania lub domu leży po stronie jego właściciela, natomiast najemca może ubezpieczyć tylko własne ruchomości.

Emilia Kasińska