Zgłaszamy szkodę w ubezpieczeniu turystycznym

2014-05-30 19:26:00

Sezon urlopowy za pasem. Wiele osób zaplanowało wyjazdy zagraniczne, pozostałe poszukują ciekawych ofert w biurach turystycznych. Planując urlop, trzeba pamiętać o ubezpieczeniu turystycznym. Warto przy tym dowiedzieć się, w jaki sposób zgłosić szkodę w ramach takiej polisy.

Zbyt często podróżujący lekceważą ubezpieczenie turystyczne, gdyż nie mają zaufania do firm ubezpieczeniowych. Często nie bez powodu, ponieważ ubezpieczyciele płacą kary za manipulowanie swoimi produktami oraz klientami. Niewiele to zmienia. Ubezpieczeni mają duże kłopoty z uzyskaniem odszkodowań, a jeżeli nawet, to firmy ubezpieczeniowe dążą do zaniżania odszkodowań oraz przedłużają procedury odszkodowawcze.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Ostatnio rynek ubezpieczeniowy przeżywa impas, gdyż zainteresowanie ubezpieczeniami maleje. Mniej jest ubezpieczających siebie i swój majątek, ponieważ nie wierzą oni w wypłatę odszkodowań. Niemniej wyjeżdżając za granicę, warto wykupić ubezpieczenie turystyczne. Warto zainwestować i wybrać ubezpieczenie o jak najszerszym zakresie ochrony. Najlepiej postarać się o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, ale trzeba sprawdzić zasady obowiązujące w danym kraju. Poza Europą EKUZ nie zadziała. Najlepiej przed wyjazdem sprawdzić, jakie ubezpieczenie należy wykupić. Nie są to duże pieniądze i skoro podróżujących stać na urlop w Egipcie lub Tunezji, powinni móc również pokryć swoje ubezpieczenie.

Procedura zgłaszania szkody w ramach ubezpieczenia turystycznego

Jak z takiego ubezpieczenia korzystać w razie potrzeby? W jaki sposób zgłosić szkodę przy ubezpieczeniu turystycznym? Podczas wyjazdu zagranicznego wszystko może się zdarzyć, o wypadek czy chorobę nie jest trudno. Gdy turyści są objęci ubezpieczeniem, mogą tę sytuację chociaż złagodzić. Zgłoszenie o zaistniałej szkodzie należy złożyć telefonicznie w Centrum Operacyjnym Mondial Assistance, które jest czynne przez całą dobę. Numer telefonu do Centrum znajduje się w każdej polisie ubezpieczeniowej.

Jeżeli nie ma dostępu do telefonu, trzeba wypełnić odpowiedni formularz, zależnie od rodzaju szkody. Może to być zgłoszenie szkody związane z kosztami leczenia oraz assistance, NNW, czyli w razie nieszczęśliwego wypadku, zniszczenia, kradzieży lub opóźnienia albo zaginięcia bagażu, także odwołania czy opóźnienia lotu lub rezygnacji z hotelu, wreszcie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Takie roszczenia wraz z odpowiednimi dokumentami należy przesłać listem poleconym, zachowując odpowiednie terminy, na adres Mondial Assistance. Najlepiej wszystko dokładnie sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, z którymi należy się zapoznać przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej.

Ostrożność i analiza warunków umowy ubezpieczeniowej

Firmy ubezpieczeniowe mataczą przy umowach ubezpieczeniowych oraz przy późniejszym naliczaniu i wypłacie odszkodowań. Na rynku jest duża konkurencja i można znaleźć korzystne ubezpieczenie. Poza tym przed podpisaniem umowy trzeba dokładnie przeczytać OWU oraz samą umowę, zaś najlepiej poprosić o pomoc brokera ubezpieczeniowego.

Emilia Kasińska