Dokumenty niezbędne do zgłoszenia szkody w ubezpieczeniu majątkowym

2014-09-17 12:53:46

Ubezpieczenia majątkowe należą do jednych z najważniejszych ubezpieczeń. Mimo to nie wszyscy wiedzą, jak należy postępować oraz jakie dokumenty złożyć w razie wystąpienia szkody.

Ubezpieczenia majątkowe są bardzo ważnymi ubezpieczeniami, gdyż stanowią zabezpieczenie finansowe przed takimi szkodami jak włamanie lub kradzież. Obserwuje się również zmianę klimatu, w skutek czego coraz częściej nasz kraj nawiedzany jest przez powodzie, huragany czy też inne klęski żywiołowe. Dlatego przed skorzystaniem z ubezpieczenia majątkowego należy wiedzieć, na jakich zasadach takie umowy są zawierane, jaki jest ich zakres ochrony oraz jakie dokumenty trzeba złożyć w firmie ubezpieczeniowej, aby w razie szkody móc starać się o odszkodowanie.

Zaleca się, aby przed podpisaniem umowy polisy dokładnie przeanalizować ogólne warunki ubezpieczenia, gdzie można znaleźć wiele ważnych informacji. Z OWU dowiemy się, w jakim terminie należy zgłosić szkodę, ponieważ jeżeli termin ten zostanie przekroczony, firma ubezpieczeniowa może odmówić wszczęcia postępowania odszkodowawczego. Niestety niewielu klientów firm ubezpieczeniowych czyta ogólne warunki ubezpieczeń i umowy przed ich podpisaniem, co wiąże się z późniejszymi problemami przy uzyskaniu odszkodowania.

Kiedy nastąpi szkoda, bez względu na to, czy jest to szkoda losowa, kradzież lub włamanie, należy jak najszybciej powiadomić bezpośrednio firmę ubezpieczeniową (bez pośrednictwa agenta, z którym umowa została podpisana). Następnie poszkodowani wypełniają druki zgłoszenia szkody i podpisują je. Dokumenty, które należy mieć wtedy ze sobą, to dokument potwierdzający tożsamość poszkodowanego, protokół szkód z dokumentacją, która je potwierdza oraz dodatkowe dokumenty wyznaczone przez ubezpieczyciela. Im szybciej protokół zostanie dostarczony, tym szybciej będzie można liczyć na wypłatę odszkodowania. Pieniądze powinny dotrzeć w terminie nie dłuższym niż 30 dni od chwili zgłoszenia szkody, ale zdarza się, że firmy ubezpieczeniowe często przedłużają ten okres, żądając na przykład dostarczenia dodatkowych dokumentów. Na opóźnienie wypłaty odszkodowania mogą wpłynąć opóźnienia dostarczenia protokołów z policji lub straży pożarnej.

Emilia Kasińska